Bisericile au nevoie de avize de la ISU

Potrivit unor recente reglementări legale, categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu sunt următoarele –

Clădiri

a) încadrate conform legii în categoriile de importanță deosebită indiferent de aria construită, regimul de înălțime și destinație;

b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca fiind “înalte” sau “foarte înalte” indiferent de aria construită ori de destinație;

c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca “săli aglomerate”, indiferent de aria construită, regimul de înălțime ori destinație;

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

e) pentru sedii ale autorităților publice locale și centrale cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, cu excepția caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalulului monahal, clopotnițelor, lumânărarelor și capelelor;

g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepția silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadnițelor și ciupercăriilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția GPL, de capacitate medie sau mare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email