Biserica „Drujeşti”, un simbol al continuității spirituale românești în fosta Capitală Voievodală de la Argeș

Fosta Cetate de Scaun a Ţării Românești, Curtea de Argeș de astăzi, reprezintă un spațiu cu deosebită semnificație și încărcare divină. Aici, fie că ești localnic, călător sau turist, datorită specificităţii locului, simți o liniște sufletească determinată de existența importantelor aşezăminte creștin-ortodoxe, cu o valoare istorică și spirituală, locală și națională, de necontestat.

Continuitatea existenței milenare a poporului român este relevată și de importantele vestigii existente din timpul voievozilor valahi, care au domnit în celebra Capitală de la Argeș.

După cum afirma, în 2017, profesorul Emanoil Sterescu, rezultă, evident, că „la Curtea de Argeș pulsează inima și respiră în voie spiritul protector al ţării prin orice piatră din vechile sau mai noile zidiri și tot aici își pleacă sfios genunchii creștinii atunci când cer Providenței ocrotire întru slava poporului român”.

Actualmente în Curtea de Argeș există un număr de șapte locaşe de cult ortodox cu trecut istoric relevant, dintre care primele două sunt de maximă importanţă națională. O simplă enumerare a acestora evidențiază: • Biserica Domnească  <<Monumentum  Princeps>> cu hramul Sfantul Ierarh Nicolae;  • Mănăstirea Curtea de Argeș; • Biserica Olari; • Biserica Sfinții Îngeri;  • Biserica Sfinții Voievozi-Bolniță; • Biserica Sf. Nicolae-Drujeşti;  • Biserica Brad-Bătuşari.

La intrarea în municipiu, călătorind dinspre Pitești, se remarcă la un moment dat, pe partea stângă, o Biserică vizibil erodată de vremurile istorice, cu denumirea locală „Drujeşti”, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

 Denumirea amintită a fost instituită popular, ca urmare a ctitoriei Bisericii în ultima parte a secolului al XVIII-lea de către frații „Iorgu și Stoian Druja din Argeș”, pe locul unei foste biserici mai vechi din lemn, distruse pe timpul derulării războiului ruso-turc din perioada 1787-1792.

În splendoarea frumuseții sale, cu forme arhitectonice de influență bizantină, Biserica „Drujeşti” a fost menționată în documentele istorice ale orașului din anul 1760.

 Ca urmare a distrugerilor amintite, Biserica a fost reconstruită în perioadă 1793-1795 (pe baza daniei făcute de un localnic al timpului cu numele de Tudor Tudoran), iar apoi în anul 1875-când a și recăpătat în mare parte aspectul arhitectonic inițial.

În urma realizării unor săpături arheologice în anul 1987, la Biserica „Drujeşti” au fost descoperite câteva vestigii arheologice importante, precum „monede din veacul al XVI-lea, un inel de argint și un vas funerar din sticlă”. Totodată, au fost identificate aici și zidurile Bisericii anterioare, incluse în construcția celei care dăinuieşte peste vremuri și  astăzi.

În decursul timpului atât localnicii, cât și turiștii care au vizitat Capitala istorică de la Argeș, au apreciat și vor fi încântați de valoarea monumentală a Bisericii „Drujeşti”, ca parte a întregului peisaj arhitectonic medieval și modern al municipiului.

Multe discuții ale unor locuitori, dar și ale diverșilor turiști, au fost centrate periodic pe necesitatea implicării organizate a comunităţii locale în vederea stabilirii, procurării și alocării resurselor necesare recondiţionării, reconsolidării arhitecturale de factură neobizantină, precum și refacerii picturii celebrei Biserici-monument istoric „Drujeşti” din mirificul municipiu Curtea de Argeș.

Așadar, punerea și mai mult în valoare a acestei Sfinte Biserici-monument istoric-reprezintă cu atât mai mult o prioritate pentru minunatul și mult-vizitatul oraș regal în zilele noastre de către o mulțime de turiști din țara și din străinătate.

Prof.univ. dr. Gheorghe Minculete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email