Bacalaureatul continuă cu ultima probă orală

Pe parcursul acestei săptămâni, candidaţii înscrişi la prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an vor susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Spre deosebire de celelalte probe, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de testări: proba de înţelegere a unui text audiat, proba scrisă – prin care este testată capacitatea de a înţelege un text citit şi de a scrie în limba respectivă şi proba orală. La fel ca în cazul celorlalte probe, rezultatul obţinut de fiecare candidat nu se exprimă prin note sau prin calificative de genul admis/ respins. Absolvenţilor li se va stabili nivelul de competenţă lingvistică astfel: 11 – 30 de puncte – A 1 – introductiv; 31 – 60 de puncte – A 2 – intermediar; 61 – 80 de puncte – B 1 – nivel prag sau independent; 81 – 100 de puncte – B 2 – avansat. Aceasta este ultima probă orală din cadrul primei sesiunii a bacalaureatului, candidaţii urmând să susţină apoi probele scrise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email