Azi începe bacul!

Astăzi, şi elevii claselor a XII- a de la liceele din municipiul Curtea de Argeş vor susţine prima probă din cadrul examenului de bacalaureat din acest an. După cum se ştie, liceenii din clasa a XII-a vor avea anul acesta un examen de bacalaureat simplificat, cu doar trei probe scrise şi cu trei testări ale competenţelor lingvistice şi digitale. Astfel, elevii vor susţine în perioada 15 – 17 februarie proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. În cadrul acestei probe  se va urmări calitatea gramaticală, mai precis capacitatea de a vorbi corect în limba română, calitatea stilistică, nivelul conţinutului, precum şi comportamentul verbal şi non-verbal al elevului în actul de comunicare. Elevii care vor susţine această probă nu vor primi note, ci un calificativ. Proba se consideră trecută indiferent de calificativul obţinut, însă în cazul în care candidatul nu se prezintă, nu va putea susţine probele de la sfârşitul lunii iunie. Elevii vor da această probă cu profesorul de specialitate de la clasă. În urma susţinerii acestei probe candidaţii vor primi un certificat de competenţe lingvistice. Calendarul complet al primei sesiuni este următorul:
n 15 -17 februarie – limba şi literatura română – oral;
n 17 – 19 februarie – limba şi literatura maternă – oral;
n 19 – 29 aprilie – proba de evaluare a competenţelor digitale;
n 31 mai – 4 iunie – competenţe lingvistice într-o limbă modernă;
n 28 iunie – limba şi literatura română – scris;
n 29 iunie – limb maternă – scris;
n 30 iunie – proba obligatorie a profilului – scris;
n 2 iulie – proba la alegere a profilului şi a specializării – scris;
n 4 iulie – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor;
n  8 iulie – afişarea rezultatelor finale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email