Autoturismele și autoutilitarele nu pot staționa în piețe mai mult de o oră pe zi

Foto Didi Dumitrescu

Administrația publică locală a realizat un nou Regulament de organizare şi funcţionare a pieţelor și târgurilor în municipiul Curtea de Argeș. Acesta stabileşte reguli specifice de comerţ cu amănuntul, ocazional, de gros şi diferite prestări de servicii în piețele şi târgurile din oraș.

Conform Regulamentului, utilizatorii piețelor și târgurilor au mai multe obligații: să respecte sectoarele pe destinaţii de produse, să afișeze prețurile pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor legale; să folosească numai cântare verificate din punct de vedere metrologic; să afişeze la loc vizibil denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale; să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; să nu cedeze folosința structurilor de vânzare (mese, tarabe, standuri de vânzare, suprafețe de platou, spații comerciale) deținute prin contract de închiriere cu administrația pieței, prin orice formă de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianților de produse de uz gospodăresc; să nu comercializeze în piețe substanțe toxice, inflamabile, explozibile sau alte produse care dăunează calității mărfurilor expuse la vânzare; să nu comercializeze și să nu consume în incinta pieței băuturi alcoolice; să nu se opună liberei concurențe și să impună preț de vânzare pe piață, etc.

Care sunt celelalte interdicții

Regulamentul interzice: vânzarea în piaţă a substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, precum şi a armelor de foc şi a muniţiei; vânzarea produselor, indiferent de origine (agricolă, zootehnică etc.) care nu îşi păstrează caracteristicile organoleptice; comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute; cumpărarea spre vânzare a produselor în scopul beneficiului unor persoane, care poate duce la creşterea preţului de vânzare şi implicit la defavorizarea consumatorului.

O prevedere se referă la o problemă veche mai ales în Piața Centrală, și anume blocarea pieței de mașinile staționate cu zilele. Astfel, se interzice staționarea de către comercianți a autoturismelor personale sau a mijloacelor de transport autoutilitare în scop de aprovizionare pe alei, în parcări, locuri de comercializare din interiorul pieţei, precum şi în vadul comercial al diferiţilor utilizatori mai mult de o oră. După aprovizionare, acestea se vor scoate în mod obligatoriu din parcări si din incinta piețelor.

De asemenea, este interzisă expunerea spre vânzare a mărfurilor pe suprafața căilor de circulație sau acces pietonal (alei, parcări, trotuare, ziduri exterioare), fără acordul administratorului sau șefului Serviciului Public Piețe, Târguri și Oboare, acord însoțit de documente justificative în acest sens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email