Au început înscrierile la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat

Absolvenţii claselor a XII- a din acest an sau cei din seriile anterioare, care nu au reuşit să promoveze examenul de bacalaureat în sesiunea de vară, mai au o şansă în luna august, când începe sesiunea de toamnă. Astfel, până vineri, 18 iulie, candidaţii se pot înscrie la cea de-a doua sesiune a examenului de maturitate.
Pentru a se înscrie la examen, absolvenţii de liceu au nevoie de următoarele acte: foaie matricolă original şi copie xerox; copie certificat de naştere, căsătorie (acolo unde este cazul), act de identitate în original şi xerox; adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor obţinute în sesiunile anterioare şi fişă tip de înscriere pe care nu se admit corecturi.
Calendarul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat
Potrivit calendarului sesiunii de toamnă, în 18 – 19 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 18-19 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 19-20 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 21-22 august – evaluarea competenţelor digitale. Din 25 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la Limba şi literatura română, urmată în 26 august de Limba şi literatura maternă, 27 august – proba obligatorie a profilului şi 29 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 1 septembrie, până la ora 12.00, iar contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00. În perioada 2-3 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 4 septembrie vor fi afişate rezultatele finale ale examenului. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email