Au apărut licitaţiile pentru grădiniţă şi creşă

Primăria Curtea de Argeş a publicat pe sistemul electronic de achiziţii publice două anunţuri referitoare la două licitaţii. Primul anunţ este pentru „Proiectare şi execuţie „Construire grădiniţă cu program prelungit cu 5 Săli de grupă”, data licitaţiei fiind 19 iulie, iar al doilea este pentru Proiectare şi execuţie „Lucrări de construire creşă cu 4 Săli de grupă”.

Ce valori au contractele

Obiectul primului contract de achiziție publica îl reprezintă proiectarea și execuția pentru lucrări de construire grădiniță cu program prelungit cu 5 Săli de grupă cu o valoare estimata în cuantum de 2.452.428,92 lei (fără TVA) constituită astfel): 1. Pentru serviciile de proiectare (inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor) – valoarea estimată de: 63.633,00 lei. 2. Pentru execuția lucrărilor – valoarea estimata de 2.388.795,92 lei formată din: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului : 355.308,27 lei, Cheltuieli pentru construcții și instalații legate de construcții 1.981.436,73 lei  şi Cheltuieli pentru organizarea de șantier 52.050,92 lei. Valoarea estimata a contractului de achiziție nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute respectiv suma de 208.203,67 lei, (fără TVA), aceasta putând fi accesata, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume.

Valoarea estimată a contractului pentru creşă este de 2782400.35 lei, iar licitaţia are loc pe 18 iulie.

Pentru serviciile de proiectare (inclusiv asistenţa tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrarilor) s-au prevăzut suma de  102.976,00 lei, iar pentru execuţia lucrarilor – 2.658.779,47 lei. Nici aici valoarea estimata a contractului de achiziţie nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevazute stabilite în bugetul proiectului .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email