Astăzi, şedinţă importantă de Consiliu Local. Ce decizii se iau.

Astăzi, marţi, 25 ianuarie, începând cu orele 15,00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeş. Pe ordinea de zi a întrunirii sunt următoarele proiecte de hotărâri:

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor diplome.
 2. Aprobarea proceselor verbale  incheiate  in  sedintele  anterioare.
 3. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeș pentru anul școlar 2022-2023
 4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitului pe mijloacele de transport marfă de peste 12 tone pentru anul 2022
 5. PROIECT DE HOTARARE privind completarea Inventarului bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș
 6. PROIECT DE HOTARARE privind selecția unui membru în consiliul de administrație al S.C. AQUATERM AG ‘98 SA
 7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren aparținând domeniului privat în scopul extinderii unei construcții
 8. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea unor pozitii ale anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 71/1999 privind Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Curtea de Arges
 9. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 96/2021 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2022
 10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea majorării tarifului la transportul public local de persoane în Municipiul Curtea de Argeș
 11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș
 12. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea incheierii unui parteneriat intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) si UAT Municipiul Curtea de Arges, in vederea implementării in comun a  proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Varianta de ocolire Curtea de Arges
 13. Diverse

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email