Astăzi începe bac-ul

Prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an va începe astăzi, cu proba de evaluarea a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română.
Subiectele pentru proba orală la limba şi literatura română au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Acestea cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi non funcţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10 – 15 minute. De asemenea, în cadrul acestei probe se va urmări capacitatea absolvenţilor de a înţelege un text la prima vedere de 160 – 230 de cuvinte, literar sau non-literar, de a exprima şi argumenta un punct de vedere, de a-şi organiza discursul şi de a se adapta la situaţia de comunicare. Astfel, fiecare elev va extrage un subiect,ce va cuprinde un text pe marginea căruia trebuie să vorbească liber. Textul poate fi un fragment dintr-o operă literară sau unul întâlnit în viaţa de zi cu zi. În urma evaluării, fiecare absolvent a primit un certificat care atestă competenţa – mediu, avansat şi experimentat Prima probă din cadrul examenului de bacalaureat se va încheia miercuri, 12 iunie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email