Asociaţiile de proprietari primesc cereri pentru locurile de parcare

La ultima şedinţă a Consiliului Local a fost aprobat „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice din Municipiul Curtea de Argeş”, iar de miercuri el este în vigoare. Faţă de varianta iniţială s-au făcut unele modificîri, cele mai importante dintre ele fiind următoarele – pot depune cerere şi primi un loc de parcare numai cei care au taxele şi impozitele locale plătite la zi, maşinile pentru care se solicită loc de parcare trebuie să aibă ITP valabil şi nu se acceptă cereri pentru maşini pentru care există contract de comodat. În perioada imediat următoare se va trece la marcarea locurilor. Împreună cu Serviciul Public de Gospodărie Comunală vom marca locurile de parcare şi astfel vor fi optimizate. Concomitent, asociaţiile de proprietari primesc solicitări ca să ştim câte locuri avem şi câte cereri, estimativ. După ce vor fi marcate toate, asociaţiile vor primi toate documentele pe care Regulamentul le prevede pentru fiecare maşină”, ne-a spus Adriana Ciorbaru, şeful Biroului Comercial şi de Administrare a Domeniului Public şi Privat din Primărie.

Astfel, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament al cărui proprietar/chiriaş îndeplineşte condiţiile din Regulament. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă.

Se vor atribui locuri de parcare numai deţinătorilor de autovehicule cu masa maxim autorizată sub 3,5 tone şi dimensiunile maxime 2000 mm (lăţime) x5000 mm (lungime).

Ce condiţii trebuie îndeplinite

Condiţiile pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş sunt următoarele:

Să fie persoane fizice domiciliate/rezidente în imobilul arondat parcării de reşedinţă respective;

Să deţină un autovehicul, având inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosinţă, înregistrat la adresa din imobilul arondat parcării de reşedinţă respective; să aibă impozitele şi taxele locale plătite la zi; să nu deţină garaj sau copertină amplasate pe domeniul public.

În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă taxa de bază stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă. În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatari persoane fizice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament, cu condiţia achitării taxelor aferente.

Abonamentele de reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare de luni până vineri, între orele 16:00 şi 7:00 ale zilei următoare şi de sâmbătă de la orele 7:00 până luni la orele 7:00. Abonamentele se vor elibera de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, pe o perioadă de 5 ani.

Plata abonamentului se va face fracţionat pe fiecare an calendaristic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul în curs, la casieriile Primăriei Municipiului Curtea de Argeş.

În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu achită taxa aferentă în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare sau de la data de 31 martie a fiecărui an, va pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi.

Cine primeşte locuri de parcare gratis

Taxa de parcare este de 100 lei/an pentru locurile nelicitate şi în cuantumul rezultat conform licitaţiei pentru locurile licitate. Cuantumul taxei de parcare poate fi actualizat periodic prin hotărâri ale consiliului local.

În baza abonamentului de parcare încheiat în urma atribuirii locului de parcare, Serviciul Impozite şi Taxe Curtea de Argeş va emite decizii anuale de impunere pe perioada de valabilitate a abonamentului.

În caz de neachitare a obligaţiilor reprezentate de plata taxei de parcare, în vederea încasării acestor sume, Serviciul Impozite şi Taxe Curtea de Argeş va întreprinde măsuri de executare silită.

Se atribuie în mod gratuit locuri de parcare  persoanelor cu handicap, dacă solicită şi au nevoie de un loc de parcare; posesorilor de autovehicule: veterani de război, membrii AFDPR, beneficiari ai Legii 189/2000, numai în cazul în care atribuirea se face la taxa de bază; în caz de licitaţie, se achită taxa integrală licitată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email