Aquaterm, pierdere de 72.167 lei

Cifra de afaceri netă a SC Aquaterm, la 31 decembrie 2015, în sumă de 5.147105 lei, a înregistrat o scădere faţă de începutul anului cu 6,78 %, respectiv cu 374.193 lei, ca urmare a scăderii veniturilor din producţia vândută, se arată în raportul de audit publicat de curând pe site-ul societăţii al cărei unic acţionar este Consiliul Local Curtea de Argeş.

Prin compararea nivelului şi dinamicii elementelor din structura veniturilor se

constată scăderea cifrei de afaceri cu 374.193 lei la 31.12.2015 faţă de aceeaşi perioada

a anului trecut. În sinteză, situaţia veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate la 31.12.2015 se prezintă după cum urmează: – (…) s-a înregistrat o scădere a veniturilor totale la 31.12.2015 faţă de 31.12.2014 cu 6,98% respectiv cu 393.332 lei, de la 5.631 .487 lei la 31.12.2014 la 5.283.155 lei la 31.12.2015, iar cheltuielile totale aferente au înregistrat o scădere de 4,30%, respectiv cu 238.700 lei de la 5.549.022 lei aferente anului 2014, la 5.31 0.322 lei aferente anului 2015”, precizează raportul citat.

Venituri de 61 de lei din activitatea financiară

Din activitatea de exploatare a reţelei de apă şi canalizare societatea a realizat un volum de venituri în sumă de 5.238.094 lei şi cheltuieli de exploatare de 5.310.322lei rezultând o pierdere din exploatare de 72.228 lei. Din activitatea financiară societatea a realizat un volum de venituri de 61 lei şi cheltuieli financiare de zero lei rezultând un profit de 61 lei. Per total activitate s-a înregistrat o pierdere brută de 72.167 lei. La 31 decembrie 2015 societatea a realizat venituri din exploatare mai mici faţă de anul precedent cu 393.272lei, iar cheltuielile de exploatare cu 238.700 lei, iar în urma diferenţei dintre veniturile din exploatare realizate şi cheltuielile aferente, a rezultat o pierdere din exploatare de 72.228 lei. În exerciţiul financiar al anului 2015, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 5.147.105 lei, în scădere faţă de anul precedent cu 374.193 lei (6,78%). Ponderea în volum a cifrei de afaceri o reprezintd în totalitate veniturile din lucrări executate şi servicii prestate. Efectivul de personal la sfârşitul anului 2015 a fost de 109 persoane, cu şase persoane mai puţin faţă de sfârşitul anului 2014.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email