Aquaterm furnizează apă ilegal

Regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Curtea de Argeş, adoptat în urmă cu doi ani, nu este respectat

 

În septembrie 2015 Consiliul Local Curtea de Argeş adopta „Regulamentul propriu al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare”. Documentul a fost supus dezbaterii publice, dar niciun cetăţean nu s-a arătat interesat de el. Nici consilierii locali nu au arătat prea mare interes pentru acest document extrem de important pentru sănătatea şi confortul argeşenilor, aşa că a fost adoptat fără probleme, fără întrebări ori obiecţii. Acum, când se pune problema tot mai acut a serviciului de apă canal de la Curtea de Argeş, Regulamentul menţionat e mai interesant decât oricând. În primul rând pentru că vedem ce trebuie făcut şi ce nu s-a făcut, şi apoi pentru că ştim ce trebuie să facă cel care va veni, RAJA Constanţa sau noul Aquaterm. Nou în sensul că va lucra legal, cu contract şi cu licenţă, nu ca acum, când nu are nimic din toate acestea.

Conform Regulamentului menţionat, operator este „o persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia”. Operatori pot fi autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora, cu personalitate juridică; – asociaţiile de dezvoltare comunitară; – societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativ teritoriale; – societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt.

Fiecare operator trebuie să deţină şi să actualizeze mai multe documente, primul dintre ele fiind  contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune. Aquaterm nu are un astfel de contract, deci furnizează apă ilegal. Mai mult decât atât, contractul îi este necesar la obţinerea licenţei, şi cum nu are contract nu are nici licenţă.

Planificare multianuală a investiţiilor

În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă, prevede Regulamentul votat de Consiliul Local. La Curtea de Argeş în ultimii doi ani la Aquaterm nu s-a făcut nicio investiţie.

Mai mult, „hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor”, menţionează documentul citat.

Deşi adoptat în 2015, Regulamentul nu e respectat la Curtea de Argeş de cei care l-au votat, Consiliul Local, cel care constituie Adunarea Generală a Acţionarilor SC Aquaterm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email