Aquaterm a „denaturat” cifra de afaceri cu 1.392.967 lei

Sinteza  rezultatelor acţiunii de control  desfăşurate la S.C. AQUATERM AG’98 S.A. CURTEA DE ARGEȘ de către Curtea de Conturi relevă faptul că societatea Consiliului Local are de încasat aproape 10 miliarde de lei vechi de la clienţi, din care la aproape trei miliarde va trebui să renunţe, pentru că este vorba despre „clienţi incerţi”.

Astfel, în urma „ Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat” al Aquaterm, control care a avut loc în perioada  17.10.2016 – 18.11.2016, inspectorii Curţii au constatat că „au fost efectuate înregistrări contabile eronate ale producției și respectiv consumului intern din producția realizată, având ca efect denaturarea cifrei de afaceri raportate prin situațiile financiare întocmite în perioada verificată cu suma de 1.392.967 lei.

Din verificarea creanțelor raportate prin soldul contului 411 ”Clienți” a rezultat că la data de 31.12.2015, în evidența contabilă a entității verificate figurează creanțe în sumă totală de 756.779 lei, din care suma de 257.259 lei, reprezintă contravaloarea prestațiilor de încasat de la clienți incerți pentru care entitatea nu a procedat la analizarea, contabilizarea și raportarea acestora potrivit reglementărilor aplicabile în vigoare.

În timpul controlului conducerea entității verificate a analizat componența soldului creanțelor menționate anterior și a constatat că în cazul a 3 clienți deși au fost întreprinse toate demersurile legale în vederea recuperării sumelor respective acestea nu au putut fi încasate astfel că valoarea totală aferentă, de 136.593 lei, a fost scăzută din evidența contabilă bilanțieră, rămânând nefinalizată luarea măsurilor similare pentru diferența de 120.665 lei”.

Doi ani nu au fost fost facturate lunar veniturile rezultate din alimentarea cu apă

După control, scriu inspectorii Curţii de Conturi, conducerea  Aquaterm „a prezentat documente din care a rezultat efectuarea analizei și respectiv luarea de măsuri similare pentru diferența de creanțe provenind din clienți incerți în valoare de 120.665 lei, însă nu au fost luate măsuri privind înregistrarea în evidența contabilă extrabilanțieră”. O altă neregulă constatată a fost aceea că „în perioada 2013-2015, nu au fost facturate și nu au fost evidențiate cu ritmicitate lunară veniturile rezultate din prestarea serviciului de alimentare cu apă, contrar prevederilor legale aplicabile în vigoare”. De asemenea,  „nu au fost inventariate obligațiile față de terți, respectiv datoria cu ponderea cea mai mare în soldul de furnizori pe care o deține AVAS București, cu un sold contabil la 31.12.2015 în sumă de 372.251 lei”.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi au vizat  „înregistrarea în evidența contabilă extrabilanțieră a creanțelor în valoare totală de 120.665 lei reprezentând sume de încasat de la clienți incerți și respectiv urmărirea acestora în cadrului termenului de prescripție potrivit legii”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email