Apa şi canalizarea, scoase la licitaţie

De multă vreme se discută la Curtea de Argeş despre serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi despre operatorul local, Aquaterm SA. Argeşenii s-au plâns şi se plâng în continuare de calitatea apei şi de faptul că avariile sunt extrem de dese, în condiţiile în care totuşi la Curtea de Argeş în ultimii ani s-au băgat mulţi bani în reţelele publice. 

Societatea care furnizează utilităţile, Aquaterm, a fost cea mai înjurată instituţie din Curtea de Argeş, la mare concurenţă cu Primăria, pentru slaba calitate a serviciilor prestate. Directorul Aquaterm, Ion Bolovan, a reuşit să le ţină piept tuturor celor care au încercat să-l înlăture de la conducere şi să schimbe în vreun fel societatea. Acum se pare că nu mai poate să facă asta, iar Aquatermul, cel pe care îl ştim din 1998, de când s-a desprins din fosta Regie Gosarg, se va schimba. Sau se va închide.

Un regulament interesant

Consiliul Local Cutrea de Argeş a aprobat un regulament care se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Curtea de Argeş. Iată cele mai interesante prevederi ale acestuia:

– Operatorul, care acum este Aquaterm, poate fi persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatori pot fi autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora, cu personalitate juridică; asociaţiile de dezvoltare comunitară; societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativteritoriale; societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt. S-a încercat la Curtea de Argeş constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară cu comunele în care Aquaterm este operator, dar municipalitatea a renunţat la idee.

– În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă. Până acum nu s-a făcut aşa ceva la Curtea de Argeş.

– Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.

– Operatorul sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare trebuie să asigure funcţionarea permanentă a sistemului de alimentare cu apă la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuării apelor colectate de la aceştia.

– Serviciul de alimentare cu apă se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentării cu apă pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, înmagazinare şi distribuţie.

O excursie cât o promisiune de concesiune

În octombrie 2014, la sfârşitul unei şedinţe de Consiliu, jurnaliştii din presa locală au fost daţi afară pentru ca argeşenii să nu afle ce urma să se discute, şi anume preluarea activităţii de apă canal de un operator regional. Iată ce le povestea primarul Diaconu consilierilor – „La SC Aquaterm sunt necesare investiţii foarte mari, pe care noi nu ne permitem să le facem. Aceste investiţii pot fi realizate doar prin fonduri europene, iar pentru ca noi să le atragem trebuie să aderăm la o asociaţie regională, care operează în mai multe localităţi. Trebuie să ne asociem cu un operator regional, pentru că numai aşa putem obţine finanţare europeană. Am avut două invitaţii de la doi operatori care doresc să acceseze un proiect european cu finanţare în domeniul apei şi canalului şi care doresc să se asocieze cu noi. Ne-am orientat către RAJA Constanţa (…) Dacă se va lua decizia de a adera vom semna un contract de delegare prin care operatorul regional va prelua toate bunurile, respectiv reţele de apă-canal din municipiu, pentru care va plăti o redevenţă către Consiliul Local”. La câteva zile, aleşii au plecat în excursie la Constanţa, pe banii RAJA, evident, ca să vadă cu proprii ochi cum stau lucrurile acolo. Au stat la hotel de fiţe, au fost trataţi cu tot ce au vrut muşchii lor, dar când s-au întors nu au luat nicio hotărâre. Probabil ca să-şi scoată cheltuielile făcute anul trecut cu aleşii Curţii de Argeş, doi directori de la RAJA Constanţa au venit la Curtea de Argeş să încerce să-i preseze să ia o decizie.

Numai că nu au avut succes. Consilierii s-au declarat încîntaţi de felul în care au fost trataţi la Constanşa, dar când a venit vorba despre Aquaterm au dat înapoi şi au făcut tot felul de declaraţii belicoase. Sătui de tergiversare, dar şi pentru că au făcut rost de o altă localitate pentru a-şi completa portofoliul, şefii de lsa RAJA au renunţat la a mai rezolva problema apei la Curtea de Argeş, iar administraţia locală a rămas cu Aquatermul şi cu apa furnizată de aceasta societate pe cap.

Aquaterm a pierdut şi apoi a câştigat o licenţă

Potrivit ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice), pe 6 august 2015, Licenţa nr. 2932/06.08.2014 clasa 3 (pentru populaţii de 50.000 de locuitori maxim), pentru alimentare cu apă şi de canalizare, a SC Aquaterm SA a expirat. Juristul societăţii ne-a spus însă că a obţinut alta, în aceleaşi condiţii, dar noi nu am găsit-o pe site-ul ANRSC, aşa cum sunt toate celelalte, dar poate că nu am căutat noi unde trebuie. Să zicem că Aquaterm are acelaşi tip de licenţă, care îi permite să se prezinte la licitaţia pe care municipalitatea o va organiza în vederea concesionării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Vineri, Consiliul Local a fost convocat „de îndată” de primarul Diaconu şi a aprobat o hotărâre conform căreia „forma de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Curtea de Argeş este gestiunea delegată”. Aleşii au mai stabilit ca „până la finalizarea procedurii de delegare a gestiunii serviciul de alimentare cu apă şi canalizare va fi prestat de SC Aquaterm”.

 

Societate a Consiliului Local, Aquaterm se va prezenta la licitaţie, au declarat surse oficiale din firmă, pentru că are actele „în ordine”. De altfel, deşi va fi o licitaţie publică, un consilier local, Ion Şerban, a afirmat că „este obligatoriu să câştige licitaţia societatea noastră, în condiţiile legii”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email