Apă curentă în patru sate din Şuici

Comuna Şuici a scos la licitaţie, chiar pe 3 ianuarie, un contract de lucrări al cărui obiect este „Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Paltenu, Păuleni, Ianculeşti şi cătun Moşteni sat Şuici”, potrivit cererii de ofertă postată pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Valoarea estimată a contractului este de 4,696,700 lei, iar licitaţia are loc pe 16 ianuarie.
Investiţia „Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Paltenu, Păuleni, Ianculeşti şi cătun Moşteni sat Şuici din comuna Şuici, judeţul Argeş” se înscrie în strategia judeţeană de dezvoltare, potrivit caietului de sarcini al achiziţiei publice.
Conform reglementărilor din Planul Urbanistic General, se propune realizarea sistemului de alimentare cu apă a tuturor localităţilor comunei, sistem care presupune execuţia următoarelor lucrări: captare; rezervor de înmagazinare; conducta de aducţiune; staţie de clorinare; grup de exploatare; reţele de distribuţie; staţie de repompare; utilităţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email