ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ETAPA DE INCADRARE

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Curtea de Argeş, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru planul  PUZ – Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest – Centru (strada Rîmnicu Vîlcea – Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș propus a se implementa în  mun. Curtea de Argeș – se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, în conformitate cu HG. nr. 1076/2004,  nu este necesara realizarea evaluării de mediu:

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

  • ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 17.07.2023;
  • Prevederile H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, cu modificările şi completările ulterioare ;
  • Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menţionat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Argeș din Pitesti, str. Egalității, nr. 50 A in perioada  (10 zile de la publicare).

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnatură si cu date de identificare la sediul APM Argeș str. Egalității, nr. 50 A în perioada (10 zile de la publicare).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email