ANUNȚ PUBLIC INTENȚIE ELABORARE PUZ

S.C. ENESRA UNIC  S.R.L  în  calitate  de  inițiator aduce  la cunoștința  publicului interesat  intenția de elaborare PUZ pentru reglementare  în  vederea  construirii în  vederea:  DEZMEMBRARE, ALIPIRE, PARCELARE ÎN VEDEREA  CONSTRUIRll DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, CĂI DE ACCES, SISTEMATIZARE TEREN SI UTILITĂȚI, Str. Vlad Țepeș, Nr. FN, 19, Pct. “Acasă”, elaborat de S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L..  Observațiile sunt necesare în vederea elaborării propunerilor preliminare, emiterii avizului  Arhitectului  Șef  și ulterior aprobării PUZ.

PUBLICUL  ESTE  INVITAT  SĂ  PARTICIPE  LA  CONSULTAREA DOCUMENTAȚIEI  ȘI FORMULAREA  SUGESTllLOR (ÎN  SCRIS) ÎN PERIOADA 19.09. 2023  – 04.10.2023, la sediul Primăriei  Municipiului Curtea de Argeș, B-dul. Basarabilor, nr. 99,  prin înscrisuri depuse la Compartiment Relații cu Publicul și Registratură, email urbanism@primariacurteadearges.ro,  primariacurteadearges@yahoo.com.

Etape ulterioare, preconizate  pentru consultarea publicului: Etapa propuneri preliminare; Etapa aprobare.

Persoana responsabilă cu informarea  și consultarea publicului: Arh. Alexandra Lăzărescu – Arhitect Șef, Curtea de Argeș, b-dul. Basarabilor nr. 99, camera 29, telefon 0248.721.033 int. 125.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email