ANUNȚ Proiect aprobare PUZ

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, şi al Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanismul, aprobat prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul dezvoltării Regionale și Turismului, cu respectarea legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii publice Proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru REGLEMENTARI URBANISTICE în vederea realizării investiției “ Construire locuință unifamilială cu anexe gospodărești (garaj, foișor), împrejmuire și utilități” generat de imobilul din municipiul CURTEA DE ARGEȘ, str. Valea Sasului Nr. 18A, teren intravilan, în suprafață totală 692,00mp. Proiectul poate fi consultat pe site-ul instituției la adresa: www.primariacurteadearges.ro și la sediul instituției, Direcția Arhitect Șef, camera 28/29. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități, pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la proiectul sus-menționat, la sediul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș-Biroul Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail a instituției primariacurteadearges@yahoo.com până la data 30.06.2022, ora 12,00.

Primar Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email