ANUNŢ privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sezonul rece 01 Noiembrie 2020-31 Martie 2021, familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale sau lemne/cărbuni/combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie, cuantumul acestuia stabilindu-se în functie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum ajutor pentru gaze naturale buget de stat Cuantum ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri buget de stat
Pana la 155 lei 262 lei 54 lei
Între 155,1 lei-210 lei 190 lei 48 lei
Între 210,1 lei-260 lei 150 lei 44 lei
Între 260,1 lei-310 lei 120 lei 39 lei
Între 310,1 lei-355 lei 90 lei 34 lei
Între 355,1 lei-425 lei 70 lei 30 lei
Între 425,1 lei-480 lei 45 lei 26 lei
Între 480,1 lei-540 lei 35 lei 20 lei
Între 540,1 lei-750 lei 20 lei 20 lei

 

Pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică plafonul maxim de venituri este de 750 lei/membru de familie, cuantumul acestuia stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Limite de venituri Cuantum(lei)
Până la 155 lei 240 lei
Între 155,1 lei-210 lei 216 lei
Între 210,1 lei-260 lei 192 lei
Între 260,1 lei-310 lei 168 lei
Între 310,1 lei-355 lei 144 lei
Între 355,1 lei-425 lei 120 lei
Între 425,1 lei-480 lei 96 lei
Între 480,1 lei-540 lei 72 lei
Între 540,1 lei-615 lei 20 lei

 

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situaţiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi însoţite în mod obligatoriu de documente justificative privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite.

La începutul sezonului rece 01 Noiembrie 2020-31 Martie 2021, termenul limită de primire a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului cu gaze-naturale, este până la 26.10.2020,  pentru a beneficia de subvenţie pe toată perioada sezonului rece(adică pe 5 luni).

Dacă, după această dată,  se vor înregistra cereri , stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se va face dupa cum urmează:

  1. Începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii în curs;
  2. Începând cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective;

 

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei este condiţionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G. nr 778/2013.

Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură deţine în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr.4 la H.G. nr.778/2013, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

 

Lista Bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (Anexa nr.4 la normele metodologice)

 

Bunuri imobile*

1.Clădiri sau alte alte spații  locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2.Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

  1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile ;
  2. Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani ;
  3. Autovehicule : autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze ;
  4. Șalupe, bărci cu motor , scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei ‘’ Delta Dunarii’’
  5. Utilaje agricole : tractor, combină autopropulsată ;
  6. Utilaje de prelucrare agricolă : presă de ulei, moară de cereale ;
  7. Utilaje de prelucrat lemnul : gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric ;

 

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei ;

Terenuri/animale și/sau păsări

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan) care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală ;

Terenuri în zona colinara și de șes :

Arabil și fâneață

-2 ha/familia formată din 1-3 persoane ;

-3 ha/familia formată din peste 3 persoane ;

Forestier

-2 ha/familia formată din 1-3 persoane ;

-3 ha/familia formată din peste 3 persoane ;

Vii, livezi, grădini de legume și flori

-1 ha/familia formată din 1-3 persoane ;

-1.5 ha/familia formată din peste 3 persoane ;

 

 

Terenuri în zona montană :

Forestier

-2 ha/familia formată din 1-3 persoane;

-3 ha/familia formată din peste 3 persoane;

Vii, livezi

-1.5 ha/familia formată din 1-3 persoane;

-2 ha/familia formată din peste 3 persoane;

Pășuni și fânețe

-4 ha/familia formată din 1-3 persoane;

-5 ha/familia formată din peste 3 persoane;

Animale

-Peste 3 bovine;

-Peste 5 porcine;

-Peste 20 ovine/caprine;

-Peste 15 familii de albine ;

 

NOTĂ :

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoană singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/lemne/energie electrică.

 

DEȚINEREA UNUIA DINTRE BUNURILE MENȚIONATE CONDUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ SAU LEMNE.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email