ANUNȚ PRIMĂRIE DEZBATERE PUBLICĂ

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii publice Proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al municipiului Curtea de Argeș.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul instituției la adresa: www.primariacurteadearges.ro și Ia sediul instituției.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la proiectul menționat mai sus, Ia sediul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș — Biroul  Registratură sau  în format electronic pe adresa de e-mail a instituției, primariacurteadearges@yahoo.com, până la data de 14.11.2022.

Primar

Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email