ANUNȚ PRIMĂRIE DEZBATERE BUGET LOCAL

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii publice Proiectul Bugetului local centralizat pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024 – 2026, a Bugetului instituțiilor finanțate integral sau partial din venituri proprii precum și pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local în 2023.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul instituției la adresa www.primariacurteadearges.ro și la sediul instituției – Biroul Registratură.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la Proiectul Bugetului Local al Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 Ia sediul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș — Biroul  Registratură, sau  în format electronic pe adresa de e-mail a instituției – primariacurteadearges@yahoo.com până la data de 30.01.2023.

Primar

Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email