Anunț Primăria Curtea de Argeș dezbatere publică

În temeiul  art. 7 din  Legea nr. 52/2003  privind transparența decizională  în administrația publică,  republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii Proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției “Construire locuință Beci+Parter, anexă gospodărească parter, garaj parter și împrejmuire”, Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, punct “Piatra Alba”.

Dezbaterea va avea loc în data de 28.10.2022, ora  09,30, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș.

Primar

Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email