ANUNȚ PRIMĂRIA CURTEA DE ARGEȘ

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii publice Proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției “Construire locuință Beci+Parter, anexă gospodărească parter, garaj parter și împrejmuire”, Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, punct “Piatra Albă”.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul instituției la adresa: www.primariacurteadearges.ro și Ia sediul instituției.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la Proiectul menționat mai sus, Ia sediul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș — Biroul  Registratură sau  în format electronic pe adresa de e-mail a instituției, primariacurteadearges@yahoo.corn, până la data de 21.10.2022, ora 10,00.

Primar

Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email