Anunţ important! RECRUTARE PENTRU PROFESIA MILITARĂ

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Argeş, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului gimnazial, liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2019 / 2020, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din judeţul Argeş cu o ofertă educaţională generoasă:

1. Pentru învăţământul militar liceal :

– 600 locuri – pentru cele 5 colegii naţionale militare, astfel:

– Colegiul Naţional Militar ,, Dimitrie Cantemir”- Breaza – 120 locuri;

Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu”- Craiova – 120 locuri;

Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul”- Alba Iulia – 120 locuri;

Colegiul Naţional Militar ,,Ștefan cel Mare”- Câmpulung Moldovenesc – 120 locuri;

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”- Constanţa – 120 locuri.

Se primesc candidaţi care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a şi care au vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul 2019.

   Termenul limită de depunere a dosarului este de 08.03.2019.

 

2. Pentru învăţământul militar postliceal:

2.1. Maiştri militari:

       Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”- Piteşti – 145 de locuri;

   Termenul limită de depunere a dosarului este de 15.05.2019.

       Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ,,Traian Vuia”- Boboc – 245 de locuri;

   Termenul limită de depunere a dosarului este de 29.05.2019.

     – Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu” – Constanţa – 120 de locuri;

   Termenul limită de depunere a dosarului este de 24.04.2019.

    – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu – 168 de locuri.

Termenul limită de depunere a dosarului este de 15.05.2019.

Se primesc candidaţi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a  şi care au vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul 2019.

  

2.2. Subofiţeri:

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I”- Piteşti – 263 de locuri;

   Termenul limită de depunere a dosarului este de 12.06.2019.

 – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ,,Traian Vuia” – Boboc –  76 de locuri;

   Termenul limită de depunere a dosarului este de 04.06.2019. 

 – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu – 60 de locuri.

    Termenul limită de depunere a dosarului este de 12.06.2019.

Se primesc candidaţi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul 2019.

3. Pentru învăţământul militar universitar:

     – Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu“ – Sibiu – 264 de locuri ;   

     – Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă“ – Braşov – 184 de locuri ;

     – Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân“ – Constanţa – 108 de locuri ;

     – Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I“- Bucureşti  – 219 de locuri ;

     – Institutul Medico-Militar ,,Carol Davila“ – Bucureşti – 110 de locuri;

     – Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I”- Bucureşti – 8 locuri;

     – Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza“- Bucureşti– 15 locuri.

Se primesc candidaţi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta de cel mult 30 de ani ( 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi), împliniţi în anul 2019.

Termenul limită de depunere a dosarului este de 04.04.2019.

           

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  judeţean Argeş;

– efectuarea examinării medicale la Spitalul Militar de Urgenţă ,,Dr. Ion Jianu“ – Piteşti;

– finalizarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar  judeţean Argeş;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul zonal de selecţie şi orientare – Breaza;

– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

       ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

             Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Argeş, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Argeş, situat în Piteşti, strada Craiovei, nr. 150, în zilele de luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30- 16.30, marţi între orele 10.30-18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0248/215284 sau 0248/251119.

          Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro şi  pe pagina de socializare  http://www.facebook.com/RecrutareMApN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email