ANUNȚ DEZBATERE PUZ strada Fabricii

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și al Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanismul, aprobat prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii publice Proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru REGLEMENTARI URBANISTICE a suprafeței de 1113 mp în vederea realizării investiției  “Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren” generat de imobilul din municipiul CURTEA DE ARGEȘ, str. Fabricii FN, teren majoritar intravilan, parțial extravilan, în suprafață totală 1150,00 mp.

Proiectul poate ft consultat pe site-ul instituției la adresa: www.primariacurteadearges.ro și la sediul instituției, Direcția Arhitect Șef, camera 28/29.

Persoanele interesate, asociatille de afaceri, alte entități pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la proiectul sus-menționat, la sediul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș-Biroul Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail a instituției primariacurteadearges@yahoo.com până la data de16.02.2022, ora 10,00.

Primar

Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email