ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Potrivit art.7, alin.2 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică “Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului în condițiile ali. (1) cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice”.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

          -pe site-ul Primăriei Curtea de Argeş,

          -la sediul Primăriei Curtea de Argeş

 Procedura de dezbatere publică : 09.07.2019

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice = 17.06.2019

 PRIMAR,

CONSTANTIN PANŢURESCU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email