ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ PUZ

În temeiul art 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și al Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanismnul, aprobat prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii publice propunerile finale, respectiv Proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DESTINAȚIE și REGLEMENTĂRI URBANISTICE a suprafeței de 21490,00 mp în vederea realizării investiției  “CONSTRUIRE SUPERMARKET ȘI ALTE SPAȚII COMERCIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER ÎNALT, AMPLASARE CONTAINER RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVĂ  INCENDIU,  BAZIN  RETENȚIE,  AMENAJĂRI  EXTERIOARE  INCINTĂ (RAMPĂ  DE ANDOCARE, PLATFORMĂ  PARCARE,  SPAȚII  VERZI,   DRUMURI,  TROTUARE,  PADOCURI CĂRUCIOARE), ÎMPREJMUIRE, TOTEM ȘI ELEMENTE DE SEMNALISTICA PUBLICITARĂ, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER” generat de imobilul din municipiul CURTEA DE ARGEȘ, Str. Victoriei Nr. 5, teren intravilan, în suprafață totală 21490,00 mp.

Proiectul poate fi consultat pe site-ui instituției la adresa: www.primariacurteadearges.ro și la sediul instituției, Direcția Arhitect Șef, camera 28/29.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire Ia proiectul sus-menționat, Ia sediul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș-Biroul Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail a instituției primariacurteadearges@yahoo.com până Ia data de16.02,2022, ora 10,00.

 

Primar

Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email