ANUNŢ DE PRESĂ

         

În perioada 01.10.2020 – 30.09.2024 (48 luni), Asociația GAL Făgărașul de Sud – ȚinutulPosadelor (GAL-TP) va fi partener în proiectul ”DEZVOLTAREA TRANSDISCIPLINARĂ ȘI MULTI-ACTOR A SISTEMELOR MIXTE AGRICOLE ȘI AGROFORESTIERE EFICIENTE ȘI REZILIENTE” (MULTI-ACTOR AND TRANSDISCIPLINARY DEVELOPMENT OF EFFICIENT AND RESILIENT MIXED FARMING AND AGROFORESTRY SYSTEMSMIXED) – ID 862357 finanțat prin programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, alături de alți 18 parteneri din Danemarca, Austria, Franța, Elveția, Germania, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit și  România. Coordonatorul proiectului este Universitatea Aarhus (Danemarca), iar partenerul academic din România va fi Institutul de Economie Agrară al Academiei Române (IEA-AR).

MIXED este un proiect al Uniunii Europene cu un buget total de 7 milioane Euro implementat de 19 parteneri din 10 țări diferite ale UE. Partenerii MIXED sunt: ​​Aarhus University (DK) – coordonator, Forshungsinstitut für Biologischen Landbau Stiftung (CH), Aberystwyth University (UK), Wageningen University (NL), Scotland’s Rural College (UK), Institut National de la Recherche Agronomique (FR), Universitaet fuer Bodenkultur Wien (AT), Instytut Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa, Panstwowy Instytut Badawczy (PL), Institute of Agricultural Economics (RO), Organic Denmark (DK), AGROOF (FR), Consultatoria Agro Industriatrial (PT), Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa (PT), Scottish Agricultural Organization Society Ltd. (UK), Institute for Rural Development Research (DE), Fundacja Imienia Stanislawa Karlowskiego (PL), Arbeitgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos (DE), Hochstamm Suisse (CH) și Local Action Group Făgărașul de Sud -Ținutul Posadelor Association (RO).

 

          Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea sistemelor europene mixte agricole și agro-forestiere (MFAS = European Mixed Farming and Agroforestry Systems) care optimizează eficiența și utilizarea resurselor, reduc emisiile de gaze cu efect de seră și demonstrează o mai mare reziliență la schimbările climatice, ținând cont de avantajele și constrângerile agronomice, tehnice, de mediu, economice și sociale. Printr-o abordare multi-actor și trans-disciplinară, proiectul va avea impactul așteptat prin atingerea următoarelor obiective / activități specifice:

  • Dezvoltarea, îmbunătățirea și implementarea unor MFAS eficiente și reziliente, împreună cu Rețelele naționale de agricultori și furnizori de input-uri, în cadrul unor lanțuri valorice alimentare și nealimentare internaționale;
  • Furnizarea de strategii bazate pe practică pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor agricole prin integrarea mai bună a culturilor, creșterii animalelor și pomilor, inclusiv în cadrul activităților neagricole (agroturism);
  • Evaluarea efectelor unei mai bune integrări a culturilor, creșterii animalelor și pomilor asupra mediului și asupra adaptării la schimbările climatice;
  • Evaluarea impactului ecologic și economic al unei mai bune integrări a culturilor, creșterii animalelor și pomilor, asupra lanțurilor valorice (filierelor), precum și a impactului asupra adaptării la schimbările climatice;
  • Dezvoltarea unor instrumente de sprijin decizional pentru a ușura trecerea fermierilor din România (în speță din teritoriul GAL Ținutul Posadelor) la un sistem de agricultură și de managment competitiv, care conducă la dezvoltarea unor ferme mai atractive din punct de vedere financiar și social pentru fermieri și, în același timp, să fie ferme „inteligente” și reziliente climatic;
  • Evaluarea pe multiple paliere a consecințelor introducerii de MFAS inovatoare la nivel local, regional și european, din punct de vedere al rezilienței, eficienței, potențialului de adaptare la schimbările climatice și al furnizării altor servicii eco-sistemice, precum și din punct de vedere al dezvoltării rurale în general;
  • Facilitarea dialogului între cercetători, fermieri, decidenți politici și alte părți interesate (stakeholders), promovarea fluxului de cunoștințe privind MFAS eficiente și reziliente, precum și creșterea gradului de adoptare a practicilor inovatoare și a noilor modele de afaceri de către fermieri;
  • Realizarea unor demonstrații, workshop-uri și schimburi de cunoștințe / experiențe între fermierii români și cei europeni;
  • Furnizarea și testarea de către utilizatori a instrumentelor de sprijin decizional care pot fi adoptate sau combinate cu sistemele existente de suport decizional (utilizate de serviciile de consultanță sau de furnizorii de tehnologie din diferitele țări europene);
  • Deblocarea și îmbunătățirea viabilității și replicabilității sistemelor agricole eficiente și reziliente și propunerea de diferite scenarii de tranziție care să conducă la dezvoltarea sistemelor moderne de utilizare a terenurilor, a lanțurilor valorice (filierelor) și a infrastructurii locale;

Pe parcursul celor patru ani în care se va derula proiectul MIXED, planul este de a dezvolta multe rețele diferite în Europa, acoperind o gamă largă de sisteme mixte agricole și agroforestiere. Pe lângă învățarea care va avea loc între parteneri, se va crea, de asemenea, o bază de cunoștințe științifice despre diferitele metode și sisteme care pot ajuta la dezvoltarea sectorului agricol european într-o direcție durabilă.

 

Detalii pot fi găsite pe site-ul MIXED www.mixed-project.eu

Informații suplimentare: Vergina Chirițescu, Manager proiect,

Tel. +40.746.271.669, E-mail: tinutulposadelor@gmail.com

 

Acest proiect a primit finanțare în cadrul programului Uniunii Europene de cercetare și inovare Orizont 2020 în temeiul Acordului de subvenționare nr. 862357

This project has received funding under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant agreement No. 862357

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email