ANUNȚ al PRIMĂRIEI CURTEA DE ARGEȘ

În temeiul Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanismul, se informează dna. Paraschiva Marin (sau moșt.), în calitate de proprietar al terenului situat pe str. Orhideelor, ca vecin al parcelei cu Nr. Cad/Nr.CF 88272, situată la limita de nord a imobilului, despre:

propunerile preliminare privind

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru stabilirea reglementărilor urbanistice în vederea realizării investiției ”Construire Locuință unifamilială P+1E, garaj, împrejmuire teren și branșare la utilități Str, Orhideelor, FN Nr.cad/Nr.CF 88272, Curtea de Argeș, Județul Argeș

Inițiator: Sava Alexandru, Elaborator documentație: S.C. ATELIERUL DE URBANISM S.R.L.

Com. Stolnici, Jud. Argeș. Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Urb. Adela Georgeta Gheorghița.

Informarea se realizează în lipsa altor date de identificare a vecinilor, în vederea notificării acestora, conform art.7 alin(1) coroborat cu art.37 lit. a), pct.2 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanismul.

În data de 20.01.2023, ora 9,30, în sala de ședințe a Primăriei Mun. Curtea de Argeș va avea loc o dezbatere publică cu privire la această documentație de  urbanism. Până la această dată se mai pot transmite și observații sau obiecțiuni la documentația în cauză.

 

Arhitect Șef,

Arh. ALEXANDRA LĂZĂRESCU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email