ANUNȚ

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeș supune dezbaterii publice Proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementări urbanistice a suprafeței de 4016,00 mp, în vederea realizării investiției “Construire locuință unifamilială P+1E+M, anexă gospodărească P (magazie), bazin betonat vidanjabil, împrejmuire și sistematizare teren”, Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, punct “Tarla 58”.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul instituției la adresa: www.primariacurteadearges.ro și la sediul instituției.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte entități pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la proiectul menționat mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Curtea de Argeș Biroul Registratură,  sau  în  format  electronic  pe  adresa  de  e-mail  a  instituției – primariacurteadearges@yahoo.com, până la data de 21,10.2022, ora 10,00.

Primar

Ing. PANȚURESCU CONSTANTIN

 

2 thoughts on “ANUNȚ

  1. Buna ziua,
    Sunt de acord sa fie taiati numai pomii insemnati in urma analizei temeinice de catre specialistii forestieri (Ocolul Silvic)si numai la propunerea scrisa a acestora ca respectivii arbori prezinta pericol iminent,subliniez, iminent,pentru populatie .
    Multumesc

  2. Ar trebui o dezbatere publica ….. Cu incheierea unei minute care va sta la baza unui studiu privind oportunitatea . Apoi trebuie sa se parcurgă o procedura care trebuie verificată și aprobată de organele competente ratificată printr-o hotărâre de consiliu local. Lucrarea se va încadra pe bugetul participativ . Mult noroc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email