ANUNŢ

In temeiul art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  Primaria Municipiului Curtea de Arges propune spre  dezbatere publica PROIECTULUI privind completarea Anexei nr.1 Cap.VIII la Hotararea Consiliului Local nr.52/2018 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

Proiectul de hotarare  poate fi consultat pe site-ul nostru        www.primariacurteadearges.ro

Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte entitati  pot trimite in scris  propuneri sau sugestii cu privire la proiectul de hotarare  la sediul Primariei Curtea de Arges- Biroul Relatii cu publicul, sau in format electronic pe email-ul Primariei Municipiului Curtea de Arges primariacurteadearges@yahoo.com. pana la data de 20.11.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email