Anul trecut, Curtea de Argeş a primit subvenţii în valoare de 4,64 milioane de lei

Veniturile proprii încasate anul trecut în bugetul municipiului Curtea de Argeş s-au ridicat la suma de  34.442.617 lei, şi au reprezentat  48.95  % din veniturile totale realizate la bugetul local în anul 2020, potrivit raportului de activitate al primarului Constantin Panţurescu.

Veniturile proprii sunt formate din impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal în suma de 18.427 lei (suma virata de notariate pentru tranzacțiile imobiliare efectuate  în anul 2020), cote defalcate din impozitul pe venit în suma de 24.064.558 lei , care reprezintă   34.20 % din veniturile totale și  69.86  % din veniturile proprii, încasate, impozite si taxe pe proprietate în sumă de 7.553.043 lei (reprezintă 21.92% din veniturile proprii încasate şi sunt constituite din impozit şi taxa pe clădiri, impozit şi taxa pe teren şi taxe judiciare de timbru), etc.

De asemenea, bugetul local a primit subvenții în suma de  4.642.604 lei, provenind din subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni, combustibili lichizi în suma de 3.906 lei; subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății în suma de 1.497.177,  subvenții primite de la bugetul de stat necesare susținerii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în suma de 924.425 lei, subvenții pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala în suma de 2.217.096 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email