Angajaţii Primăriei Arefu au luat salarii prea mari

La Unitatea Administrativ Teritorială Arefu au fost efectuate plăţi nelegale în suma de 4.737 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate în luna iunie 2020 unui număr de 4 angajați, peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, conform  raportului Curţii de Conturi. Inspectorii Curţii au constatat însă mai multe nereguli.

„Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate (…) în sumă de 25.214 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată și decontate dar neexecutate precum și contravaloarea profitului majorat nejustificat în urma ajustării valorii manoperei, generată de necesitatea acoperirii creșterii cheltuielilor salariale din domeniul construcțiilor (…), incluse în situațiile de lucrări întocmite pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza PT+DE, documentație avize și lucrări de execuție Modernizare Drum Comunal DC249, în Comuna Arefu, Județul Argeș”, mai scrie în raport.

Însă, în timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții în domeniul în care a fost constatată abaterea au procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate reprezentând drepturi salariale acordate peste nivelul prevăzut de lege, operaţiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de 5.278 lei, din care 4.737 lei debit și 541 lei majorări de întârziere aferente precum și la recuperarea pierderii patrimoniale suferite, abaterea constatată fiind astfel integral remediată.

De asemenea, în timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții în domeniu au procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată și decontate dar neexecutate precum și contravaloarea profitului majorat nejustificat pentru obiectivul de investiții “Servicii de proiectare faza PT+DE, documentație avize și lucrări de execuție Modernizare Drum Comunal DC249, în Comuna Arefu, Județul Argeș”, operaţiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de 27.483 lei, din care 25.214 lei debit și 2.269 lei majorări de întârziere aferente precum și la recuperarea pierderii patrimoniale suferite, abaterea constatată fiind astfel integral remediată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email