Angajaţii Primăriei Albeşti au vorbit la telefon de 50.000 de lei. Abonamentele erau ilegale, zice Curtea de Conturi

În luna august a anului trecut, Curtea de Conturi a realizat un  audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei Albeştii de Argeş”, iar concluziile controlului nu sunt tocmai fericite pentru administraţia locală a comunei. Curtea a notat în raportul făcut după control şi dat publicităţii zilele trecută că „au fost efectuate, în perioada 2015-2016, plăți nelegale din creditele bugetare aprobate (…) –Costul abonamentelor si convorbirilor telefonice, în sumă estimativă de 36.715 lei, reprezentând contravaloarea facturilor pentru abonamente telefonice contractate de entitate fără temei legal.

În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuţii din cadrul entităţii au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului entităţii prin plățile nelegale efectuate, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 49.595 lei din care 36.715 lei reprezintă plăţi din fonduri publice efectuate fără temei legal și 12.880 lei accesorii fiscale aferente”.

Miliarde plătite pentru lucrări neefectuate

Şi tot la Albeşti, după cum spune Curtea de Conturi, „au fost efectuate plăți nelegale, în sumă estimată de 60.423 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată, decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții ¨Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satele Albeştii Pământeni, Albeştii Ungureni, Dobroţu, comuna Albeştii de Argeş”.

În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 68.278 lei din care 60.423 lei plăți din fonduri publice nedatorate și 7.855 lei majorări de întârziere

Au fost efectuate plăți nelegale, în sumă estimată de 493.408 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată, decontate dar neexecutate la obiectivul de investiții “Reabilitare drumuri de interes local”.

În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 537.815 lei din care 493.408 lei plăți din fonduri publice nedatorate și 44.407 lei majorări de întârziere”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email