Angajaţii de la Salubritate au obligaţia să apere “prestigiul”societăţii şi nu au voie să critice

După ce societatea Aquaterm a publicat codul de etică pentru salariaţi, şi Societatea de Salubritate Publică Urbană (SPU) Curtea de Argeş SRL a făcut acelaşi lucru. Spre deosebire de lucrătorii de la apă canal, cei de la salubritate au mai multe obligaţii. Printre ele se numără şi obligaţia de a se “conforma dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute”, precum şi pe cea de “a de a apăra în mod loial (!!) prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia”, dar şi interdicţia de a exprima în public “aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual”.

Desigur, şi angajaţilor de la Salubritate, ca şi celor de la Aquaterm, le este interzis “să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email