Angajările de la Curtea de Argeş au ajuns la CEDO. Respins la un concurs la Primărie pentru că e persoană cu handicap

O plângere a unui bărbat din Corbeni a fost admisă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, şi, cel mai probabil, statul va plăti pentru ce a reclamat acesta. Mihai Gabriel Cristian spune că s-a înscris la un concurs la Primăria Curtea de Argeş dar a fost respins pentru că are un handicap. Iată povestea spusă chiar de Cristian, făcută publică pe facebook.

De ce au fost reclamaţi funcţionarii Primăriei la CEDO

„În luna noiembrie 2008, m-am înscris la un concurs organizat pentru ocuparea funcţiei de inspector urbanism în cadrul Primăriei Curtea de Argeş. Comisia de concurs a fost compusă din Zarioiu Isabel-Janina- consilier juridic-Preşedinte, Radu Marin – inspector investiţii- membru, Rădulescu Eliza- Mihaela- reprezentant ANFP- membru, Savu Dorin – şef birou resurse umane – secretar.
Dosarul meu a fost respins în baza art.54 litera e din Legea 188/1999 – stare de sănătate necorespunzătoare funcţiei publice (…), deşi la dosar există un certificat medical eliberat de medicul de familie cu menţiunea – apt clinic. De asemenea, menţionez că la dosar a fost depusă şi o adeverinţă privind vechimea în specialitate de 12 ani. De fapt, dosarul meu a fost respins din cauza certificatului de persoană cu handicap accentuat.
Precizez că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, competenţa de a constata starea de sănătate a unui candidat revine doar medicului de familie sau unităţilor sanitare abilitate şi nu unei comisii de concurs care are doar competenţa de a selecta dosarele, dacă acestea conţin toate actele necesare, conform legii.

(…)În virtutea dreptului meu de petiţionare, m-am adresat Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Handicap care(…) a răspuns că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu există restricţii privind încadrarea în muncă a persoanelor aflate în situaţia mea. Aceeaşi opinie a fost formulată şi de către Ministerul Muncii – prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială (…).

La data de 29.12.2008, am trimis o sesizare Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, (…) această instituţie a pronunţat Hotărârea nr.345 din 23.06.2009 prin care s-a constatat încălcarea art.2 alin 1 şi art.7 alin 2 din OG 137/2000 de către Primăria Curtea de Argeş.
După administrarea acestor probe am solicitat un nou punct de vedere Primăriei Curtea de Argeş, iar aceasta a răspuns că nu se impune în această situaţie . Am considerat că instituţiile statului pot lua atitudine faţă de această situaţie. (…) Am luat hotărârea să acţionez în judecată Primăria Curtea de Argeş şi membrii comisiei de concurs. La stadiul procesual fond acţiunea mea a fost acceptată în parte (…). Împotriva acestei sentinţe Primăria Curtea de Argeş şi membrii comisiei de concurs au formulat recurs la Tribunalul Argeş.
Menţionez că la stadiul procesual recurs, mie nu mi s-au comunicat motivele de recurs (deşi avocatul meu a solicitat în scris), iar termenul de judecată a fost preschimbat. Decizia finală nr.1691 / 2012 a Tribunalului Argeş arată că recursurile au fost admise, iar acţiunea mea respinsă. (…) Se spune că nu a fost prejudiciu. Toate adresele Primăriei au fost jignitoare. În România m-am oprit la Contestaţia în Anulare. Am depus o petiţie la CEDO (…)”, scrie Mihai Gabriel Cristian.

„Petiţia dumneavoastră a fost xaminată de Comisia pentru petiţii, care a decis că problemele semnalate de dumneavoastră sunt admisibile”, îl informează pe argeşean preşedinta Comisiei pentru petiţii, Erminia Mazzoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email