Amenzi mari pentru şcolile de şoferi dar şi examinatori care au încălcat legea. Prefectul propune ca traseul să fie dat şi sâmbăta.

În urma plângerilor venite de la cetățeni privind activitatea SPCRPCIV Argeș, prefectul Emilia Mateescu anunță că au fost găsite mai multe neregularități atât la școlile de șoferi cât și la SPCRPCIV, în perioada 08 februarie – 09 aprilie 2021.

Comisia mixta de control a fost formata din : ● Corpul de control al prefectului ● Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor Arges ● Inspectoratul de stat pentru Controlul Transportului Rutier ● Registrul Auto Roman ● Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș. Au rezultat următoarele constatări și concluzii:

În ceea ce privește ABSOLVENȚII școlilor de șoferi, s-a constatat că, pe perioada controlului, 180 de candidați au obținut un punctaj de maxim 7 puncte la proba teoretică, cu alte cuvinte, au rezolvat corect cel mult 7 întrebări din 26. Este de precizat, că dintre cei care s-au prezentat la proba de teoretică respectiv 4522 candidați, doar 2012 au fost admiși, asta însemnând un procent de 44.49%. Dintre aceștia doar o parte dintre candidați se aflau la prima susținere a probei teoretice, cealaltă parte mai susținuseră cel puțin o dată proba teoretică. În perioada de referință (în perioada 08 februarie – 09 aprilie 2021), la proba de traseu s-au înscris în total 3185, dintre care unii erau la doua sau a treia examinare și au promovat examenul practic doar 974 de candidați, reprezentând un procent de 30.58%.

Cu privire la rezultatele candidaților la cele două probe pentru obținerea dreptului de a conduce autovehiculele, prefectul apreciază că responsabilitatea pregătirii temeinice a candidaților pentru proba teoretică și practică aparține în integralitate școlilor de șoferi și cursanților.

În urma analizei activității SPCRPCIV Argeș prefectul a constatat că, la începutul anului 2020, evaluarea la traseu se putea face din două în două luni, însă, în perioada stării de urgență din anul 2020 a existat un interval de 77 de zile lucrătoare în care nu s-au făcut evaluări. În acel interval angajații SPCRPCIV Argeș au desfășurat activitate pentru sprijinirea IPJ Argeș în gestionarea situației pandemice. Acest lucru a dus la o întârziere destul de mare a activităților curente a SPCRPCIV Argeș, astfel încât, de atunci, s-a format o listă de persoane programate pentru proba de traseu de aproximativ 5300 de candidați. La formarea listei de mai sus contribuie și faptul că majoritatea candidaților care nu promovează proba de traseu se reprogrameaza la SPCRPCIV pentru a susține o nouă probă de traseu. De aici rezultă numărul foarte mare de persoane programate la proba de traseu și, implicit, creșterea timpului între examinări.

Numărul de examinatori a rămas același deși volumul de muncă al acestora a crescut foarte mult din cauza fenomenului explicat mai sus. În fiecare zi de examinare un număr de 80-90 de persoane susțin examenul la traseu. În prezent 5900 de persoane au statusul de programat. Această situație creează premisele ca o persoană care nu este admisă la examenul la traseul astăzi să susțină următoarea evaluare peste 3-4 luni (în majoritatea situațiilor).

În ce privește ȘCOLILE DE ȘOFERI, acestea au fost sancționate pentru mai multe:

-Faptul că nu dețineau și nu au putut prezenta organelor de control documentele prevăzute de legislația specifică în vigoare pe durata pregătirii cursanților (amenda 6000 RON)

– Unii instructori au omis să informeze cursantul despre obligativitatea purtării centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor. (amenda 1000 RON)

– Alți instructori nu au respectat obligația de a efectua pregătirea practică a cursantului în intervalul orar prevăzut în foaia de parcurs și pe traseele stabilite de Poliția Rutieră. (amenda 1000 RON)

– Nerespectarea prevederilor din Codul Muncii, de exemplu faptul că nu țineau evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat și pentru primirea la muncă a salariaților în afara programului stabilit în contractul de muncă.

– Refuzul de a prezenta inspectorului de muncă documentele și informațiile solicitate necesare controlului.

– Constatarea neefectuarii instruirii din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

– Lipsa autorizației pentru punctul de lucru al societății.

– Lipsa Codului “CAEN 8559 – alte forme de învățământ” pentru a putea desfășura cursul de LEGISLAȚIE RUTIERĂ.

În urma controlului au fost aplicate școlilor de șoferi 21 de sancțiuni contravenționale cu avertisment și 57 de amenzi contravenționale în valoare totală de 185.510 RON.

În ceea ce privește Examinatorii și SPCRPCIV Argeș: Au fost făcute 17 verificări în timpul desfășurării probei practice. În urma acestor verificări s-a constatat necesitatea reprelucrării personalului. În acest sens au fost desfășurate, în interiorul SPCRPCIV Argeș, mai multe programe de instruire a examinatorilor având ca tematică Hotărârea nr 991 din 25.08.2005 și Codului de etică și deontologie al polițistului. Pe parcursul desfășurării controlului, Comisia a constatat două situații în care examinatorul, în timpul desfășurării probei de traseu, a încălcat prevederile legale. O concluzie a comisiei de control a fost aceea că în perioada de referință 08.02.2021 – 09.04.2021 promovabilitatea generală la proba practică a crescut cu 6.67% , raportat la procentul general din anul 2020.

În toată perioada controlului, încă de la numirea în funcție, prefectul Emilia Mateescu a urmărit situația de la SPCRPCIV pentru a găsi soluții pentru eficientizarea acestui serviciu. Din analiza efectuată de prefect coroborată cu concluziile raportului a rezultat că la SPCRPCIV Argeș, schema de personal în raport cu activitatea desfășurată este subdimensionată. Astfel SPCRPCIV Argeș funcționează cu un număr de 27 de angajați, din care numai 10 au competența de a face evaluări la traseu. Practic, în prezent, acești 10 evaluatori de traseu sunt cei care urmează să facă evaluarea celor 5900 de persoane aflate în programare pentru traseu. Pe de altă parte, acestor 5900 de persoane, în fiecare zi lucrătoare, li se adaugă încă aproximativ 70-75 de persoane care solicită programare. În aceste condiții și cu resursele existente prefectul constată că personalul de la SPCRPCIV Argeș este insuficient în raport cu nevoile candidaților pentru proba practică. Pentru a veni în ajutorul SPCRPCIV Argeș, prefectul a însărcinat 4 funcționari din cadrul Instituției Prefectului să desfășoare activitatea în cadrul SPCRPCIV Argeș, în limitele prevăzute de lege și cu respectarea specificului activității. De asemenea, prefectul a dispus ca probele de traseu să se desfășoare și în zilele de weekend. Ca urmare SPCRPCIV Argeș va organiza, pe viitor, probe de traseu și în zilele de sâmbătă. Pe termen lung, prefectul apreciază că o modificare legislativă care să creeze posibilitatea candidaților admiși la proba teoretică de a susține examenul la proba practică la orice SPCRPCIV din țară, ar putea fi o soluție pentru a debloca situația din județul Argeș și pentru fluidizarea procesului de examinare. De asemenea o creștere a schemei de personal, a numărului de angajați din cadrul SPCRPCIV Argeș, ar spori capacitatea zilnică de examinare la proba practică a candidaților.

Pe de altă parte procentul relativ mic de promovabilitate la proba teoretică este de natură să ridice semne de întrebare cu privire la pregătirea absolvenților de școli de șoferi. În acest sens, prefectul apreciază că este nevoie de o implicare mai responsabilă a instructorilor auto, a profesorilor de legislație și a cursanților în procesul de învățare pentru obținerea permisului de conducere. Prefectul îi îndeamnă pe toți cei implicați în procesul obținerii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice să acționeze responsabil astfel încât să nu le fie teamă să participe la trafic în calitate de conducător auto sau de pieton.

Cancelaria Prefectului Județul Argeș

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email