Am primit la redacţie – De ce merită Walter Stegner să fie cetăţean de onoare al Curţii de Argeş

Walter Stegner este unul dintre foarte puţinii, dacă nu singurul, om cu bani care a ajutat argeşenii nevoiaşi dar şi municipalitatea. Neamţul cu suflet de argeşean a făcut, de-a lungul timpului, mai multe acte caritabile decât toţi ceilalţi la un loc, plus primăria. Noi credem că Walter Stegner merită să fie cetăţean de onoare al Curţii de Argeş, iar un material pe care l-am primit la redacţie ieri ne îndreptăţeşte să credem că multe persoane sunt de acord cu noi. Publicăm mai jos o scrisoare deschisă adresată primarului Nicoae Diaconu şi subliniem faptul că poziţia exprimată este şi a ziarului nostru.

Domnule Primar,  
Subsemnaţii cetăţeni ai municipiului Curtea de Argeş, va rugăm să aprobaţi propunerea noastră şi să o susţineţi  în şedinţa Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeş de a-i înmâna domnului STEGNER WALTER titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ .  
Încă de acum zece ani domnul Walter Stegner a făcut eforturi susţinute de a promova imaginea oraşului nostru în Europa, a sponsorizat şi realizat nenumărate acte caritabile, a ajutat mai multe familii nevoiaşe şi a investit în construirea, dotarea şi utilarea Muzeului Municipal. Vă prezentăm pe scurt câteva din cele mai cunoscute opere caritabile ale domnului Walter Stegner :  
– Muzeul Municipal – construirea aripei noi: a achitat costurile de proiectare şi construire, materialele de finisaj interior şi dotările din Sala multifuncţională – gresie, mobilier, proiector digital, dvd player, tv, computer, etc.  
– A achiziţionat şi donat Muzeului aproximativ 100 de monede vechi româneşti în vederea realizării unei colecţii de obiecte.  
– A donat aproximativ 15 cărţi vechi despre oraşul Curtea de Argeş.  
– A donat echipamente de birou – 10 computere complete, copiator profesional A3, obiecte de papetărie şi birotică, etc.  
– A organizat mese festive şi a plătit diverse cheltuieli necesare organizării a peste 20 de expoziţii de artă.  
– A organizat o expoziţie de artă cu tablori din colecţia proprie din care a donat aproximativ jumătate instituţiilor din oraş.
– Renovarea porţii de lemn a Curţii Domneşti cu materiale şi tehnică originale.  
– Casa de Cultură –  sponsorizarea concertului orchestrei de estradă a armatei. A achitat toate costurile de transport, cazare, masă şi onorariile aferente orchestrei reprezentative a armatei – aproximativ 50 de oameni. A realizat probabil cel mai costisitor spectacol care a avut loc vreodată în Curtea de Argeş.  
– Renovarea clădirii cu materiale şi echipamente germane. A donat echipamente pentru întreţinerea parcului şi aleilor.   
– Renovarea Monumentului Eroilor.
– Donaţii şi achiziţii din expoziţiile de artă
– Organizarea meselor festive la mai multe concursuri şi expoziţii internaţionale.
– Sprijin pentru cursurile de artă
– Spitalul Municipal – Donaţii făcute Spitalului – material textil, halate, lenjerie, prosoape, etc., aproximativ 30 de colete.
– Clinică completă de stomatologie – aproximativ 3.5 tone de echipamente şi mobilier moderne pentru cabientul dentar al spitalului, incluzând transportul, dezmembrarea şi instalarea.
– Ajutoare acordate bolnavilor şi personalului – în diferite ocazii .
– Primăria Curtea de Argeş: A suportat cheltuielile de deplasare şi reprezentare a delegaţiei oficiale din Curtea de Argeş la Neuwied pentru înfrăţirea celor două oraşe.  
– A achitat în mai multe rânduri cadourile şi cazarea unor delegaţii străine.  
– A asigurat în mai multe rânduri sprijin financiar pentru proiecte locale.  
– A asigurat pe cheltuiala sa un schimb de experienţă cu specialişti germani în domeniul întreţinerii utilităţilor oraşeneşti.  
– Persoane defavorizate social: A organizat în fiecare an o masă festivă pentru familiile sărace, la fiecare din aceste evenimente participând aproximativ 250 de persoane.

Asta scriu cetăţenii în petiţia pe care o adresează primarului Nicolae Diaconu. Probabil că lucrurile pe care le-a făcut Walter Stegner pentru Curtea de Argeş şi cetăţenii săi sunt mai multe. Dar, pentru cele scrise mai sus şi pentru cele nescrise undeva, cetăţenii îi cer primarului să promoveze un proiect de hotărâre prin care Walter Stegner să primească titlul de cetăţean de onoare al oraşului. Poate aşa vor mai fi şi alţii care, urmând exemplul lui Walter Stegner, vor da din ce au şi celor mai nefericiţi şi cărora soarta le-a fost potrivnică.  Dacă sunteţi de acord cu demersul nostru, decupaţi talonul din ziar, completaţi-l, şi aduceţi-l la redacţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email