Aleşii locali sunt obligaţi să organizeze întâlniri cu cetăţenii

Fostul Consiliu Local al municipiului Curtea de Argeş nu a respectat regulamentul pe care l-a aprobat la începutul mandatului, dar nimeni nu a păţit nimic. Ce-i drept, cetăţenii i-au „amendat” pe unii dintre foştii aleşi nemaitrimiţându-i în Consiliu. Actualii aleşi beneficiază, deocamdată, de prezumţia de …nevinovăţie, pentru că sunt la început de mandat, dar trebuie să ştie că au obligaţii clare în ceea ce priveşte relaţia cu argeşenii.

Ce sancţiuni sunt

Astfel, conform articolului 90 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. De asemenea, fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

Aleşii locali răspund pentru ceea ce votează. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. (…) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea Consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat”, se arată în Regulamentul citatAcesta prevede şi sancţiuni pentru cei care încalcă prevederile Statutului aleşilor locali şi Regulamentul.Încălcarea de către consilieri a prevederilor Statutului aleşilor locali şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea unor  sancţiuni- avertismentul,  chemarea la ordine,  retragerea cuvântului, eliminarea din sala de şedinţă, excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate, retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru una, două şedinţe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email