Aleşii locali se întrunesc online

Şedinţa de Consiliu Local care are loc marţi se va desfăşura online. În acest sens Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului va fi modificat, introducându-se un  articol  care prevede că „în situaţiile excepţionale, constatate de autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomele naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării şedinţelor consiliului local, şedinţele Consiliului sau ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a Consiliului Local cu majoritate simplă”, rezultatele votului urmând să fie consemnate în procesul verbal al şedinţei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email