Adunarea Eparhială s-a întrunit la palatul arhiepiscopal

Ieri în Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a avut loc întrunirea membrilor Adunării Eparhiale. Evenimentul s-a desfăşurat în sala Manole, din incinta palatului arhiepiscopal sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic fiind prezenţi toţi deputaţii desemnaţi în urma alegerilor organizate conform statului de organizare şi funcţionare a B.O.R. în luna aprilie a acestui an. Lucrările şedinţei au fost deschise de chiriarhul locului care a mulţumit tuturor pentru prezenţă , urându-le succes în noua activitate. În cadrul şedinţei de ieri au fost alese comisiile care îşi vor desfăşura activitatea  în perioada 2010-2014 în cadrul adunării eparhiale Adunarea eparhialã este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Adunarea eparhialã se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi douã treimi mireni, cu o viaţã moralã şi religioasã demnã de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului.

Cine sunt conducătorii

Conform Statutului de organizare şi funcţionare B.O.R , în Eparhia Argeşului şi Muscelului în urma alegerilor organizate în luna aprilie au fost aleşi 30 de membri şi încă 6 deputaţi onorifici, după cum urmează:
1. Dl.  Călin Andrei – primar mun Câmpulung-Muscel
2. Dl.  Caval George  -dir. BRD Argeş
3. Dl.  Cârstoiu Ion subprefect Argeş
4. Dl.  Cosma Ioan manager
5. Dl.  Davidescu Gheorghe prefect Argeş
6. Dl.  Diaconu Nicolae primar Curtea de Argeş
7. Dl. director Dumitrache Radu
8. Dl. senator Diaconu Mircea
9. Dl. ec. Dan Ion Vasile
10. Dl. Ene Emil
11. Dl.  Georgescu Ion primar Mioveni
12. Dl. director Ivan Constantin
13. Dl. director Mocăniţă Marian.
14. Dl. Mărăşoiu Dorin
15. Dl. gen. Popescu Nicolae
16. Dl. Alecsei Gheorghe.
17. Dl. Sima Marian
18. Dl. Smădu Nicolae primar Domneşti
19. Dl.  Tecău Florin vicepreşedinte Consiliului Jud Argeş
20. Dl.  Tudor Pendiuc primar Piteşti.
21. P.C. Pr. Arsene Marian
22. P.C. Pr. Costache Marius
23. P.C. Pr. Diaconescu Andrei
24. P.C. Pr. Iosif Viorel.
25. P.C. Pr. Isăroiu Ion
26. P.C. Pr. Palmeş Cristian
27. P.C. Pr. Sorescu Vasile
28. P.C. Pr. Ştefan Mihail
29. P.C. Pr. Tudor Florian
30. P.C. Pr. Urs Ioan

Deputaţi onorifici:

1. Dl.  Boţârcă Gheorghe primar Topoloveni
2. Dl. ing. Dina Marin
3. Dl.  Nicolescu Constantin preşedinte CJ Argeş
4. Dl. judecător Rebeca Ion.
5. Dl. dr. State Viorel
6. P.C. Pr. Tarbă Constantin

Ce atribuţii au membrii Adunării Eparhiale

Membrii mireni în Adunarea Eparhialã se aleg de cãtre delegaţii consiliilor parohiale, constituiţi în colegii electorale mireneşti, pe circumscripţii. Membrii clerici în Adunarea eparhialã se aleg de cãtre toţi preoţii şi diaconii în funcţie, constituiţi în colegii electorale preoţeşti, pe circumscripţii. Membrii Adunãrii Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult douã mandate. Atribuţiile Adunãrii Eparhiale sunt:
a) susţine interesele şi drepturile Bisericii şi ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti;
b) vegheazã la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a mãsurilor cu caracter unitar prevãzute de Statut, regulamentele bisericeşti şi de hotãrârile organismelor bisericeşti centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unitãţilor de cult din întreaga eparhie, precum şi a altor bunuri patrimoniale, culturale şi epitropeşti ale acestora;
c) susţine instituţiile şi aşezãmintele culturale, social-filantropice şi economice ale eparhiei;
d) aprobã înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitarea teritorialã a protopopiatelor, la propunerea Consiliului eparhial.
e) deleagã un cleric şi doi mireni, dintre membrii Adunãrii eparhiale, ca reprezentanţi eparhiali, în Adunarea Naþionalã Bisericeascã;
f) alege membrii Consiliului eparhial, la propunerea chiriarhului;
g) alege cei 3 membri ai Consistoriului eparhial şi pe cei 2 supleanţi, la propunerea chiriarhului;
h) desemneazã, la propunerea chiriarhului, 1, 2 sau 3 clerici, ca membri în Consistoriul mitropolitan;
i) aprobã raportul general anual întocmit de Consiliul eparhial şi hotãrãşte mãsuri pentru o bunã desfãşurare a activitãţilor eparhiei;
j) aprobã contul de execuţie bugetarã şi bilanţul financiar contabil al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale, precum şi mãsuri pentru asigurarea bunurilor bisericeşti;
k) aprobã bugetul general al eparhiei, al instituţiilor şi fundaţilor eparhiale;
l) hotãrãşte cu privire la modul de administrare a bunurilor eparhiei, precum şi ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
m) exercitã orice alte atribuţii date prin prezentul statut şi regulamentele bisericeşti.
Art. 93 – (1) Adunarea eparhialã se întruneşte în şedinţã anualã de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
Ciprian Necula,
Biroul de presă al Arhiepiscopiei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email