Administraţia locală nu face nici jumătate din ce trebuie să facă

Prefectul Mihai Oprescu a declarat că au fost demarate controale la sediile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ. Comisiile de control vor fi formate numai din reprezentanţi din cadrul instituţiei prefectului care vor verifica întocmirea, completarea şi ţinerea la zi a dosarelor de şedinţă, a registrelor de înregistrare a dispoziţiilor primarilor şi a hotărârilor adoptate de consiliile locale; îndeplinirea de către aleşii locali a atribuţiilor care le revin conform Statutului aleşilor locali, respectiv rapoarte de activitate, audienţe, consultări cu cetăţenii; respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională şi a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole; înregistrarea şi evidenţa contractelor de arendare; stadiul aplicării legilor fondului funciar, existenţa procedurilor de lucru necesare pentru desfăşurarea activităţii.

La Curtea de Argeş, administraţia locală va ieşi prost în urma controalelor, pentru că nu respectă nici jumătate din ce ar trebui să facă. După cum ziarul nostru a mai scris, aleşii locali au mai multe obligaţii stabilite de Legea administraţiei publice locale dar şi de Statutul aleşilor locali, Statut pe care consilierii l-au votat în unanimitate.

Ce zic regulamentele

Astfel, Conform Regulamentului Consiliului Local, „orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special şi sunt transmise primarului pentru a fi repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare”. Asta se ştie. Ce nu ştiu argeşenii însă este faptul că, potrivit aceluiaşi Regulament, „semestrial, în şedinţă ordinară, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor”, şi tot semestrial „în şedinţele ordinare din lunile ianuarie şi iulie, personalul aparatului permanent  şi serviciile subordonate consiliului local vor prezenta rapoarte de activitate”. În plus, „Consiliul poate solicita rapoarte de activitate compartimentelor de execuţie din cadrul primăriei, care le vor prezenta în şedinţa imediat următoare, dar nu mai des de două ori pe an”.
De asemenea, „Comisiile de specialitate vor organiza cel puţin trimestrial primirea în audienţă a cetăţenilor, conform unui grafic afişat la avizier”.
Iată ce alte obligaţii mai au consilierii – „Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului”.

Nimic din toate acestea nu se face, iar obiectivele controlului sunt chiar acestea – rapoarte de activitate, audienţe, consultări cu cetăţenii, etc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email