Absolvenţii de liceu pot beneficia de indemnizaţii de şomaj

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani, care nu doresc să urmeze un ciclu educaţional superior, trebuie să ştie că au termen de 60 de zile pentru a-şi depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) dosarele de căutători de loc de muncă. Cei care nu depun dosarul în termenul prevăzut de lege nu mai au dreptul ca după trecere celor 60 de zile să se înregistreze cu un alt dosar în urma căruia să beneficieze de indemnizaţie de şomaj. Trebuie precizat faptul că indemnizaţia de şomaj se acordă absolventului o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Şomerul primeşte 250 de lei lunar pentru o perioadă de şase luni de zile. Pentru a fi înscrişi în baza de date a instituţiei, absolvenţii de liceu ori facultate trebuie să prezinte actul de identitate în original sau copie, actul de absolvire al uneia dintre formele de învăţământ şi un aviz medical care să indice faptul că solicitantul este apt de muncă. Potrivit reprezentanţilor AJOFM Argeş, după termenul de 60 de zile de la absolvire, persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, respectiv absolventul, dacă nu poate fi repartizat în câmpul muncii, corespunzător pregătirii profesionale, poate depune o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.
Prime pentru absolvenţii care se angajează
De asemenea, absolvenţii cărora li se va stabili dreptul la indemnizaţie de şomaj şi care se vor angaja în perioada de acordarea a acesteia, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, vor beneficia de o sumă egală cu indemnizaţia la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a ajutorului de şomaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email