A patra licitaţie pentru modernizarea hidrocentralei de la Căpăţâneni

Hidroelectrica SA a anunţat vineri pe sistemul elec tronic de achiziţii publice, SICAP, a patra licitaţie pentru retehnologizarea hidrocentralei de la Căpăţâneni. Faţă de ultima licitaţie, de anul trecut, valoarea estimată a contractului de lucrări este cu câteva milioane de euro mai mare.

Lucrări de 87,5 milioane de euro

Potrivit anunţului de  pe SICAP, retehnologizarea AHE Vidraru implică lucrări de montaj pentru întreg ansamblul de echipamente mecanice, hidromecanice, electrice din centrala hidroelectrică, baraj, nod de presiune și integrarea instalațiilor deja modernizate (Stația de 220 kV, AMC și Grupul electrogen de 125 kVA de la Baraj Vidraru), inclusiv realizarea lucrărilor de construcții necesare ca urmare a înlocuirii/reabilitării echipamentelor;  lucrări de construcții și instalațiilor aferente construcțiilor hidrotehnice existente (baraj, derivație sub presiune, centrală, bloc tehnic), în vederea consolidării acestora în conformitate cu normativele de construcții în vigoare, lucrări de reparații a structurii de rezistență, construire depozit pentru deșeuri și materiale refolosibile și de refacere a instalațiilor electrice, sanitare, de ventilație și PSI etc.; realizarea unui sistem automat de comandă – control al funcţionării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice şi a serviciilor de sistem de la distanţă, fără personal permanent de exploatare în subteran centrală; lucrări de arhitectură în Centrală (refacere pardoseli și finisaje în spațiile tehnologice, recompartimentări spații) și Blocul tehnic (amenajare cameră de comandă); lucrări de retehnologizare/reabilitare a tuturor echipamentelor de ridicat si de transportat din Centrală şi de la obiectele sale exterioare;  servicii de evaluare a stării tehnice a instalațiilor, proiectare și inginerie pentru fiecare dintre unitățile tehnice funcționale ce fac parte din obiectivul de investiții, cu scopul finalizării unui întreg care să confirme indicatorii tehnico-economici aprobați ai investiției; activități de project management constând în coordonarea lucrărilor, serviciilor, activităților de achiziție/fabricare/procurare, livrare, testare, verificare, punere în funcțiune în vederea realizării unui Proiect de retehnologizare „la cheie”, cu respectarea tuturor cerinţelor de calitate, sănătate şi Securitate în muncă şi protecţia mediului ce decurg din cerinţele naţionale şi ale Uniunii Europene.

Licitaţia are loc pe 16 septembrie, iar valoarea estimată a contractului este 423.284.953.46 lei, 87.598.550 de euro.

În mai 2019 Hidroelectrica  anunţa  a treia licitaţiepentru retehnologizarea Amenajării hidroenergetice Vidaru, şi estima că lucrările ar costa 82.151.039 de euro, numai că licitaţia a fost anulată, ca şi precedentele pentru că „au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme”, potrivit sistemului electronic de achiziții publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email