A patra contestaţie pentru licitaţia de asfaltare a şoselei de centură a fost respinsă

Cea de-a patra contestaţie depusă pentru licitaţia de asfaltare a şoselei de centură a municipiului Curtea de Argeş a fost respinsă. La sfârşitul săptămânii trecute, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a publicat decizia prin care respinge contestaţia şi dispune continuarea procedurii.
Ultima contestaţie a fost depusă pe 8 iulie de S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L., lider al asocierii S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. – S.C. RMR ARGEŞ S.R.L., formulată împotriva privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare carosabil şi trotuare străzile: 1 Mai, Traian, Lascăr Catargiu, 1 Decembrie 1918, în municipiul Curtea de Argeş”. Contestatarii au solicitat:
– anularea adresei de comunicare  a rezultatului procedurii de atribuire, a raportului procedurii de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente;
– anularea deciziei comisiei de evaluare de declarare a ofertei câştigătoare;
– obligarea autorităţii contractante la reanalizarea ofertei declarate câştigătoare şi, pentru respectarea principiului tratamentului egal, a tuturor ofertelor depuse în cadrul  procedurii şi declarate admisibile, prin aplicarea corectă a  prevederilor documentaţiei de atribuire, cu respectarea prevederilor legale din materia achiziţiilor publice.
La Curtea de Apel şi înapoi la CNSC
CNSC a respins ca nefondată contestaţia depusă  şi a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică, cu menţiunea că împotriva deciziei se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare. Aceeaşi asociere a făcut patru contestaţii, de fiecare dată reclamaţiile fiind cam aceleaşi, şi de fiecare dată CNSC respingând contestaţiile. În luna mai, Valah Construct şi asociaţii au mers la Curtea de Appel după ce le-a fost respinsă contestaţia, dar nici Curtea de le-a dat câştig de cauză. Asta nu i-a descurajat şi au mai contestat odată licitaţia.
O poveste lungă
Povestea licitaţiei pentru centură este lungă şi încâlcită. În luna noiembrie a anului trecut, pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice(SEAP) a apărut licitaţia anunţată de municipiul Curtea de Argeş pentru „Reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor pe străzile 1 Mai, Traian, Lascăr Catargiu şi 1 Decembrie 1918”. Principalele lucrări care se vor executa sunt „infrastructură străzi, suprastructură străzi, reamenajare trotuare, ridicare la cotă a căminelor, semnalizare şi marcaje rutiere”, potrivit invitaţiei de participare publicată pe SEAP. Valoare estimată a contractului era de trei milioane de lei, fără TVA. Licitaţia a avut loc pe 23 noiembrie, iar până în primăvara aceasta comisia a tot evaluat ofertele, abia în aprilie fiind desemnat un câştigător, Asocierea de firme SC Gecor SRL, liderul asociaţiei, SC Building Design şi Asnet Telecom SRL, cu o ofertă de 2.550.156,98 lei, fără TVA. Din aprilie şi până vineri, s-au depus patru contestaţii, toate respinse de CNSC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email