A început selecţia viitorilor ofiţeri şi subofiţeri ISU

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a început, ieri, selecţia candidaţilor în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ de profil. Pentru cei care vor să devină ofiţeri, înscrierile se vor încheia pe 2 iunie, în timp ce pentru viitorii subofiţeri, pe 21 iulie. Pentru ofiţeri sunt disponibile 35 de locuri la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Facultatea de Pompieri, 11 locuri la Academia Tehnică Militară Bucureşti şi opt locuri la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Pentru subofiţeri există 125 de locuri la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” din Boldeşti şi trei locuri la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti. Pentru şcolile de subofiţeri, durata studiilor este de doi ani, în timp ce pentru şcolile de ofiţeri, de trei sau patru ani. Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare la sediul ISU Argeş.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească viitorii pompieri
n să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; n să cunoască limba română scris şi vorbit; n să aibă capacitate deplină de exerciţiu; n să fie declarate ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;  n să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; n să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;  n să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în  societate; n să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; n să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; n să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; n să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; n să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; n să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;  n să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţi şi 1,65 femeile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email