A fost suplimentat numărul burselor sociale pentru elevii şi studenţi

Consiliul Judeţean Argeş a aprobat, ieri, suplimentarea numărului de burse sociale pentru elevi şi studenţi. Astfel, numărul beneficiarilor a fost suplimentat cu 20 pentru anul şcolar în curs. Decizia a fost motivată prin faptul că în judeţul Argeş se află numeroşi elevi şi studenţi cu rezultate bune la învăţătură, dar care o situaţie materială şi socială deosebită şi au nevoie de sprijin. Pentru anul şcolar 2013-2014 se aprobase deja acordarea unui număr de 150 de burse sociale elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat şi particular, cursuri de zi. În urma evaluării dosarelor depuse, comisia special constituită a identificat un număr mai mare de solicitanţi eligibili pentru programul de burse sociale, motiv pentru care s-a propus suplimentarea numărului de beneficiari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email