A apărut raportul care arată jaful din Argeş.Ce a găsit Curtea de Conturi la Primăria Curtea de Argeş

Curtea de Conturi a României a dat publicităţii zilele trecute rapoartele privind  finanţele publice locale în 2015. Din Argeş au fost auditate mai multe unităţi administrativ teritoriale, instituţii şi societăţi care aparţin consiliilor locale. Ca în fiecare an, rezultatele arată  proporţiile jafului din banii publici.

În perioada 5 septembrie – 12 octombrie 2016, Curtea de Conturi a făcut un audit asupra conturilor anuale de execuţie la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul (UATM) Curtea de Argeş, la Centrul de Cultură şi Arte „George Topîrceanu” şi la Muzeul Municipal. Dacă la ultimele două instituţii Curtea nu a găsit nimic, la UATM a găsit destule nereguli.

Plăţi nelegale

Conform Raportului Curţii de Conturi, „nu au fost stabilite, evidențiate și urmărite la încasare, venituri în sumă de 28.207 lei reprezentând impozitul pentru 9 mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone aparținând unor persoane fizice și juridice din municipiul Curtea de Argeș, dar neînregistrate în evidența fiscală și contabilă a entității”.

Primăria a făcut şi plăţi nelegale. „Au fost efectuate plăți nelegale către SC KRANZ EUROCENTER SRL Pitești în sumă estimată de 159.548 lei prin acceptarea şi decontarea contravalorii unor cantități de lucrări care nu au fost real executate la obiectivele de investiții „CONSOLIDARE DRUM STRADA PLOPIȘ” și ”CONSOLIDARE DRUM STRADA VALEA SASULUI”. Aferent plăților nelegale de 159.548 lei au fost calculate majorări de întârziere în valoare de 17.550 lei astfel că a rezultat un prejudiciu total în sumă de 177.099 lei. Au fost efectuate plăți nelegale către SC AQUATERM AG 98 SA Curtea de Argeș în sumă de 7.419 lei prin acceptarea şi decontarea contravalorii unor cantități de lucrări care nu au fost real executate la obiectivele de investiții „REȚEA APĂ ALEEA TRANDAFIRILOR”. În timpul misiunii de audit, persoanele cu atribuții au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de de 8.531 lei, din care 7.419 lei plăți nelegale și 1.112 lei majorări de întârziere și au procedat la recuperarea integrală a acestuia, abaterea constată fiind astfel remediată”.

Recomandări

Măsurile dispuse de Curtea de Conturi şi recomandările acesteia sunt – „Încasarea veniturilor provenind din impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, stabilit în timpul misiunii de audit, în sumă de 28.207 lei, din care debit 23.563 lei și majorări aferente de 4.644 lei”, şi „Recuperarea integrală a prejudiciului, stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 177.099 lei, din care 159.548 lei reprezintă contravaloarea unor cantități de lucrări acceptate la plată și decontate dar care nu au fost real executate la obiectivele de investiții „Consolidare drum stradaPlopiș” și ”Consolidare drum strada Valea Sasului” și 17.550 lei majorări de întârziere, care vor fi actualizate la data încasării integrale a debitului, potrivit legii”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email