9.931 de angajați la Curtea de Argeș

În anul 2020, în economia municipiului Curtea de Argeș erau implicați 9.931 de angajați, în creștere cu 10,4% față de nivelul înregistrat în anul 2015 (7.424 angajați) și în scădere cu 5% față de nivelul din anul 2019, anterior declanșării pandemiei de COVID-19, potrivit datelor oficiale. Distribuția salariaților pe sectoare ale economiei, în anul 2020, arată că aproximativ 81% din totalul salariaților sunt implicați în industrie (55%), comerț (18%) și în construcții (8%). Restul de 19% sunt distribuiți în sectoare precum cel al hotelurilor și restaurantelor (4%), agricultură, silvicultură și piscicultură (2%), utilități publice (2%), servicii administrative (2%), activități profesionale (1%), transporturi (2%). Restul sectoarelor economice cumulează aproximativ 4% din salariați. Dinamica numărului de salariați, pe domenii economice în perioada 2015-2020, arată că activitățile de spectacole, culturale și recreative au cea mai mare creștere procentuală a numărului de salariați, acest sector crescând cu aproximativ 150%. Este urmat de activitățile de transporturi (40%) și de construcții (38%). În general, majoritatea sectoarelor au creșteri de personal, excepție făcând intermedierile financiare și asigurările care scad cu 31%, comerțul (-28,6%), agricultura (-21,6). În anul 2020, afectat de pandemie, la nivel local, numărul de salariați scade cu 5%, cele mai afectate sectoare fiind activitățile de servicii administrative (-24%), intermedierile financiare (-21,2%), agricultura (- 18%), hoteluriși restaurante (-15%). În același timp sunt sectoare care înregistrează creșteri de personal, cele mai importante fiind activitățile de spectacole și recreative (76%), urmate de activitățile profesionale (14%) și de construcții (13%).

La finalul anului 2021, numărul mediu de șomeri înregistrat în Municipiul Curtea de Argeș era de 27813, în scădere cu 5,4% față de anul 2020. În evoluția șomajului din Curtea de Argeș se conturează mai multe etape. Prima etapa, 2015-2019 este caracterizată de scăderea cu 52% a numărului mediu de șomeri, de la maximul înregistrat în anul 2015 la minimul anului 2019. Cea de-a doua etapă este caracterizată de impactul pandemiei de COVID-19 care determină o creștere a numărului mediu de șomeri cu 34,2%. O a treia etapă este cea din intervalul 2020-2021 care marchează o scădere a numărului de șomeri cu 5,4%, dar fiind încă departe de minimul înregistrat în anul 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email