751 de cereri şi sesizări la Biroul de Mediu într-un an

Locuitorii municipiului Curtea de Argeş se plâng că gunoiul se aruncă peste tot, că râul e poluat, că apa menajeră e deversată pe şanţuri, etc. Unele dintre aceste plângeri ajung şi la Biroul de Mediu din Primărie, dar se pare că nu toate, cei mai mulţi alegând să posteze pe facebook problemele pe care le constată în speranţa că cineva, vreo autoritate, se va sesiza.

În 2020 au fost înregistrate la Compartimentul Protecția Mediului un număr de 751 adrese care au provenit de la persoane fizice, juridice, instituții de stat (Agenția de Mediu Argeș, Agenția Națională de Mediu, Garda Națională de Mediu, unități de învățământ, ONG-uri, etc.). Solicitările au fost pentru eliberarea de avize pentru persoane juridice în vederea colectării de deșeuri reciclabile (hârtie-carton, PET-uri, plastic, deșeuri feroase și neferoase, etc.) și avize pentru continuarea activității de colectare deșeuri reciclabile; adrese pentru afișarea de anunțuri de mediu, privind desfășurarea diferitelor activități ale agenților economici, la avizierul pimariei, necesare la APM Argeș;  raportări privind deșeurile colectate/valorificate/eliminate de la firmele de salubrizare și agenții economici autorizați; aprobări pentru tăieri și toaletari de arbori de pe domeniul public sau de pe proprietăți particulare; pentru arborii care urmează să fie tăiați de pe domeniul public se fac adrese la Ocolul Silvic Curtea de Argeș pentru marcarea acestor arbori; la faptul că persoane fizice care locuiesc la case pe diferite străzi sau agenți economici de pe raza localității nu dețin contracte pentru depozitarea și transportul gunoiului menajer, etc.

Argeşenii au reclamat şi pericolul pe care îl reprezintă câinii

Au fost şi câteva reclamaţii pentru depozitări necontrolate de deșeuri (menajere, din construcții, vegetale, etc.); amplasarea sau întreținerea necorespunzătoare a adăposturilor pentru animale; neîntreţinerea curățeniei în subsolurile blocurilor, pe spaţiile verzi și/sau în perimetrul blocurilor și alte probleme legate de neîntreţinerea curățeniei în cadrul asociațiilor de locatari precum și în perimetrul acestora; amplasarea și/sau întreținerea necorespunzătoare a haznalelor, foselor și wc-urilor de pe proprietăți particulare. Cetăţenii au mai reclamat şi faptul că agenți economici din localitate nu au pubele pentru depozitarea gunoiului menajer, depozitează gunoiul în pubelele asociațiilor de locatari precum și alte tipuri de sesizări legate de modul și locul de depozitare al deșeurilor menajere de către persoane fizice și juridice.

O parte dintre reclamaţii s-a referit la eterna problemă a câinilor maidanezi, la pericolul pe care îl prezinta câinii fară stăpân sau la hrănirea acestora în spaţiile comune ale blocului sau în alte locuri de folosință comună.

Pentru soluționarea sesizărilor/reclamațiilor primite, indiferent de obiectul sesizării, angajaţii Biroului de Mediu s-au deplasat pe teren, pentru fiecare sesizare, unde au făcut după caz controale și verificări în gospodării, în grădini și pe terenuri proprietate, la asociațiile de proprietari (pe scările blocurilor, în subsoluri, în apartamente, etc), în perimetrul asociațiilor, pe străzi sau în alte zone din localitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email